Tarragonès

Notícia

ERC presentarà mocions als ajuntaments del Tarragonès demanant al govern espanyol permís per cremar restes vegetals als propis camps de conreu

La crema de restes vegetals no pot estar penalitzada
La crema de restes vegetals no pot estar penalitzada
ERC va votar en contra de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular, ja que no té en compte la situació i necessitats del sector agrari i silvícola ni les afectacions mediambientals que en deriven.
 
El sector agrari català ha expressat el seu malestar davant la nova llei espanyola que limita i prohibeix la crema de residus vegetals, la “Ley 7/2022, de 8 d’abril, de residus y suelos contaminados para una economía circular”, aprovada pel Congrés de Diputats i el Senat el passat mes de desembre. A continuació, l’enllaç a la llei: https://www.boe.es/eli/es/l/2022/04/08/7/con.

Més concretament, l’article 27.3 d’aquesta llei, especifica: “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Únicament es podrà permetre la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, sempre que comptin amb la corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament, motivant adequadament que no existeixen uns altres mitjans per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, amb l’objectiu de prevenir incendis forestals”.
 
ERC va votar en contra d’aquesta llei, ja que no té en compte la situació i necessitats del sector agrari i silvícola ni les afectacions mediambientals que en deriven.

La llei demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o silvícola tinguin un reciclat biològic mitjançant el piconatge o la trituració.  Això afectarà, sobretot, als propietaris d’arbres fruiters com l’avellaner o la fruita seca. La nova llei obliga els pagesos a contractar una empresa de recollida de residus o bé invertir en la compra o lloguer de maquinària, fet que els suposarà una despesa econòmica afegida fent el seu treball insostenible. L’ús d’aquesta maquinària, a més a més, implicarà una gran crema de combustibles fòssils i emissió de CO.

Això limita i prohibeix que la nostra pagesia pugui continuar fent de manera segura  la crema de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de conreus: una tradició òptima i mil·lenària que tota la vida s’ha fet mitjançant la crema manual controlada.

La normativa espanyola no preveu cap termini d’adaptació ni cap ajuda que permeti als afectats la compra de la maquinària adequada, i, per tant, a moltes petites explotacions s’acumularan grans quantitats de restes vegetals sense triturar ni cremar, que poden acabar derivant en problemes fitosanitaris o l’increment del perill d’incendis en conreus envoltats de bosc.

Per tots aquests motius exposats anteriorment, ERC presentarà mocions als ajuntaments del Tarragonès, exigint al govern espanyol la reconsideració d’aquesta normativa i la retirada o modificació d’aquest paràgraf.

Des d’ERC Tarragonès estem al costat del món agrari i la nostra pagesia, defensant que les treballadores i treballadors puguin continuar fent la seva feina de manera segura, com s’ha fet tota la vida, als seus propis camps de cultiu.