Teià

Notícia

Desestimat el segon recurs d'alçada contra l'institut

El director general d'Urbanisme ha desestimat la petició de suspensió de l'executivitat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 22 de setembre de 2005, pel qual es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic IES Teià, formulada en el recurs d'alçada interposat per la Comunitat de Propietaris de la urbanitzxació Parc Sant Berger.

Amb aquesta resolució l'Ajuntament de Teià preveu que les obres de l'IES es puguin iniciar en breu, atenent a l'adjudicació de les obres que el Departament d'Educació, a través de GISA, ha d'enllestir aquest mes de març.