Torelló

Totes les notícies

habitatge, lloguer, Lluís Sabatés

S'aprova una moció d'ERC-JpT per un nou Pla Local d'Habitatge

El grup municipal d'ERC-JpT va presentar una moció per la redacció d'un nou Pla Local d'Habitatge, ja que el vigent va ser redactat el 2009 i està del tot desfasat. El portaveu republicà, Jordi Casals, va explicar que un Pla Local d'Habitatge és "un document estratègic que consta d'una diagnosi de l'estat de la qüestió de l'habitatge al municipi i recull un seguit d'accions i eines per portar a terme les polítiques d'habitatge en els següents anys". L'actual data del 2009 i, normalment, els Plans Locals d'Habitatge tenen una vigència de sis anys, és a dir, que hauria caducat al 2015. Casals va fer balanç del Pla vigent on va situar dos elements fonamentals, el de l'habitatge de protecció de propietat i lloguer, que anava lligat a un pretès creixement urbanístic, malgrat que "ERC sempre havia defensat la fórmula del lloguer social i a no apostar per un creixement urbanístic del poble", i el de l'Oficina Local d'Habitatge amb una Borsa de Lloguer Social incorporada. "En el passat mandat, quan ERC-JpT va portar la regidoria d'Habitatge, vam acosneguir omplir tots els pisos de protecció oficial en règim de lloguer social, quan sorpresivament la majoria estaven buits, i vam consolidar l'Oficina Local d'HAbitatge, en un moment que la Generalitat va reformular el mapa d'aquestes oficines i les Borses de Lloguer Social", va explicar Casals.  "Ara ens trobem noves realitats com ara l'emergència social i una incipient bombolla especulativa lligada al lloguer, a més de la permanent necessitat dels joves a ccedir a un habitatge; calen noves respostes i noves eines", va dir Casals. Tots els grups municipals van donar suport a la moció d'ERC-JpT.  

David Forcada, regidor d'Urbanisme (FEM Torelló)

No existeix el suposat estudi que justifica l'aposta del govern de Torelló d'instal.lar un supermercat al Mercat Municipal

El portaveu d’ERC-JpT, Jordi Casals, va posar de manifest que no existeix cap estudi que justifiqui que l’aposta de l’equip de govern, i en especial del regidor d’Urbanisme, David Forcada (FEM Torelló), de finançar la reforma del Mercat Municipal hagi d’incorporar una gran superfície comercial al Mercat. En reiterats Plens, a pregunta d’ERC-JpT i PSC, Forcada deia que hi havia un estudi per part de la Diputació que justificava que aquesta era la millor opció. Després de voler veure aquest estudi, es va constatar que no existia. Sí que existia, però, una proposta de reforma amb la inclusió de la gran superfície al Mercat Municipal, precisament l’aposta inicial de Forcada. Aquesta proposta de reforma està redactada per una consultora privada. Casals també va posar damunt de la taula que Torelló compta amb una densitat de 509 M2 de gran superfície comercial per 1000 habitants, superior a Vic (450 M2) i gairebé el doble de la mitjana de Catalunya i de les Comarques Centrals. Una dada, que inclou la proposta de reforma que hauria de convenir que no és òptim l’ampliació de M2 de grans superfícies. “Amb l’arribada de Mercadona, ja vam considerar que arribàvem al límit de gran superfície comercial a Torelló, o creiem que el regidor d’Urbanisme esdevingui un aconseguidor de més grans superfícies a Torelló per tal de finançar la reforma del Mercat Setmanal”, va dir Jordi Casals, que va afegir que “la reforma és necessària, tal com vam deixar establert des de la regidoria de Comerç el passat mandat quan estàvem a govern, el que no és de rebut és ampliar més gran superfície comercial, enlloc de buscar el finançament necessari per fer possible la reforma”. Però si no hi havia un informe de la Diputació, sí que hi ha un conveni de la Diputació on consta dues fases, una primera de diagnosi estructural i d'acvtivitat comercial i d'elaboració d'un Pla Estratègic i una segona part d'establir una figura dinamitzadora del Mercat Municipal.

Avocaments i elements perillosos a la Caseta

ERC-JpT denúncia abocaments incontrolats a la zona de la Caseta, inclòs d'amiant

La Caseta és un Pla Parcial industrial que no s'ha desenvolupat, que té dues parts, una al sud amb naus, que ja hi eren, i amb carrers i voreres, i una altra al nord amb terrenys de característiques rústiques.  El grup municipal d'ERC-JpT va denunciar al Ple Municipal de maig que hi havia hagut abocaments, sobretot a la part del nord, però també a la part sud, menys nombrosos i menys voluminosos però, en un, amb amiant, un producte tòxic d'alt risc. En resposta a la intervenció dels republicans, el regidor de Medi Ambient, Manel Romans (CiU), va manifestar que personalment no n'ha tingut coneixement fins fa dos mesos, malgrat que l'ajuntament ho va comunicar al passat novembre a la Junta de Residus. El portaveu d'ERC-JpT, Jordi Casals, va demanar des de quan hi havien aquests abocaments incontrolats, fet que Romans no va saber contestar, però sí que va dir que a no estar recepcionat per part de l'ajuntament (i reconegut) el Pla Parcial, l'ajuntament no hi tenia resposnabilitat. Casals va respondre que pel que tenia entès "en l'àmbit de la salubritat pública i la seguretat, sí que n'és responsable l'ajuntament". A més, també va informar que hi ha actuacions com ara pavimentacions, voreres i canalitzacions d'aigua que no estan acabades, així com forats sense tapa, com ara el clavegueram, que en una zona on hi poden accedir vianants és molt perillós.

els regidors republicans al Ple de Torelló

ERC-JpT no dona suport a fer cerimònies funeràries al Teatre Cirviànum i a la Sala Polivalent

ERC-JpT no va donar a suport a una moció de la CUP que demanava regular que es pogués utilitzar el Teatre Cirviànum i la futura Sala Polivalent per fer-hi cerimònies funeràries. Una primera raó és per no estar d’acord amb el plantejament, ja que a Torelló sí que comptem amb la possibilitat de fer cerimònies, de fer funerals, ja siguin aconfessionals o de diverses confessions al marge de la cristiana i catòlica.  Des d'ERC-JpT es va posar en valor l’equipament que hi ha al tanatori, tant per les instal·lacions, pel crematori i per la sala aconfessional, que pocs municipis de les dimensions de Torelló poden dir que tenen. Aprovar aquesta moció seria minusvalorar l’equipament. I una segona raó perquè els republicans creuen que el Teatre Cirviànum, no és un lloc idoni per celebrar un funeral. En quan a la Sala Polivalent, el seu aforament és tant gran, de milers de persones, que en cas de tenir la necessitat d’utilitzar-lo per aquesta qüestió, seria per un fet molt excepcional, i si es dona, no cal reglamentar-ho per fer-ne ús, ja que amb un permís de l’ajuntament n’hi hauria prou.

Albert Portús, regidor d'Hisenda

El govern de Torelló tomba una moció per evitar l'acumulació de pagament de tributs en un mateix mes

El Grup Municipal d'ERC-JpT va presentar una moció en el darrer Ple del mes de maig per millorar el calendari fiscal de l'Ajuntament de Torelló, per tal d'evitar l'acumulació de pagament de tributs en un mateix mes, sobretot respecte l'IBI, que és el més important de tots. Tal com diu la moció i ho va recordar el portaveu republicà Jordi Casals, "al mes de maig d'enguany s’acumula l’IBI amb el de vehicles i al juliol l’IBI amb diverses taxes, com ara el de les deixalles". Pels republicans, en el passat mandat "vam fer possible el fraccionament d’alguns tributs a Torelló, com ara la contribució, l’IBI, amb la finalitat de fer més portable el pagament d’impostos". Aquesta mesura, des d’ERC, ja s'havia treballat en mandats anteriors però no va ser possible fins el passat mandat, quan ERC-JpT va formar part del govern. "És una de les mesures que creiem que van millorar el dia a dia dels ciutadans de Torelló", va dir Casals, però "després d’un recorregut d’aquesta mesura, creiem que es pot millorar". I en aquest sentit, es va presentar la moció, que demana és que s’estudïi i es negociï amb l’Oficina de Recaptació, que és qui gestiona la recaptació d’impostos de Torelló per tal de millorar de cara els ciutadans el pagament d’impostos, evitant que s’acumulin pagaments d’aquests, sobretot amb els de l’IBI que són els més grans. Casals va demanar suport a la moció "per poder donar més força a l’equip de govern a l’hora de negociar amb l’Oficina de Recaptació, essent conscients que hi ha aspectes com el padró o el cens de vehicles que condiciona aquest calendari". La moció va rebre el suport de la CUP, però el govern de CiU i FEM, amb el suport del PSC, van tombar la moció. Es va donar el cas que per absència de l'alcalde i d'una regidora en aquest Ple de maig, el govern estava en minoria, i van ser necessaris els vots del PSC perquè no s'aprovés la moció. El republicà va lamentar la manca d'ambició per tal de fer més fàcil les coses als ciutadans de Torelló.

Xevi Lozano i Jordi Casals

ERC-JpT reclama unes normes d'ús del Pipi-Can i actuar en els parcs infantils degradats

El regidor Xevi Lozano va reclamar millores en espais oberts a Torelló, com ara el Pipi-Can de la zona de la Cabanya i els parcs infantils. Concretament, Lozano, va reclamar que s'instal.lés la senyalització de les normes d'ús del Pipi-Can, per tal de vetllar d'un bon ús de l'equipament i l'entorn. "Ja s'hauria d'haver fet abans de posar-lo en marxa, de nou, un altre exemple d'improvisació del govern local, com ja hem vist en el C/Sant Bartomeu o la zona d'autocaravanes", va reblar Xevi Lozano. El regidor de Junts per Torelló per altra banda, a petició de veïns del barri de Montserrat, va reclamar que s'actués en els parcs del barri, ja que amb les pluges s'embassen i no es poden utilitzar durant dies.

S'aprova per unanimitat una moció de suport als professors de l'IES Palau, presentada per ERC-JpT

ERC-JpT va presentar una moció, que va obrir a la resta de grups, de suport als professors de l'IES Palau, de Sant Andreu de la Barca, perseguits judicialment i coaccionats mediàticament, per parlar de l'1-Oct als alumnes. Pel portaveu republicà, Jordi Casals, "el cas dels professors de l’IES Palau es un dels exemples de l’atac a l’educació del nostre país, amb una voluntat d’atac al país", alhora, també, va dir, "és un atac a la democràcia i la voluntat de conformar una ciutadania crítica, que es conformi ja a l’escola on s’ha de poder parlar a partir de la realitat de l’entorn del barri, del poble i del país.Potser la vergonya de l’actuació de l’Estat en aquella jornada gloriosa del país, fa que la reacció des de diferents poders de l’Estat, inclòs part de la premsa assenyalant als mestres, amb fotografies i noms, hagi estat tant virulenta". "Una democràcia sense ciutadans crítics, crítics de tenir criteri, no és una democràcia", va concloure Casals. Moció d''ERC-JpT-AM en suport al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca

Sabates, Fontsere

ERC-JpT demana pel finançament i la millora del Camí de Can Pesseta

El regidor d'ERC-JpT Lluís Sabatés va demanar pel finançament del Camí de Can Pesseta, que ha de connectar el Polígon de Mas les Vinyes amb la circunval.lació de la Campaneria cap a l'Eix d'Olot. En el seu moment, el govern local va perdre una subvenció que hauria aportat 50.000€ al projecte. Va respondre el regidor Romans (CiU) que el projecte es feia amb finançament privat, a més de l'ajuntament. El privat és el dels propietaris de la zona. En una primera fase ja s'ha fet la part de l'Ajuntament i ara s'estant tancant els compromisos dels privats. A pregunta també de Sabatés, Romans va admetre que no hi ha cap compromís per escrit que marqui les condicions ni la garantia que l'obra s'acabi tirant endavant.

Xevi Lozano i Jordi Casals

S'aprova, a proposta d'ERC-JpT, elaborar un nou Pla d'Acció Cultural

El grup municipal d'ERC-JpT va presentar una moció en el Ple d'abril de Torelló per tal que s'elaborés un nou Pla d'Acció Cultural, després de fer una evaluació de l'anterior que va caducar el 2016 i que es va aprovar al 2008. Jordi Casals, portaveu dels republicans, va argumentar que "Torelló té una gran riquesa i una gran complexitat del teixit, activitat i equipaments municipals" per això, va dir afirmar, "és bo tenir un document estràtegic que compti amb una diagnosi de la realitat i que plasmi les accions a protar a terme, i fet amb la participació i la complicitat de les entitats".  Per acabar, Casals també va argumentar que aquest nou Pla havia d'entrellaçar altres àmbits de l'ajuntament, per tal de posar en valor, també, l'impacte social i econòmic que té la cultura al nostre poble". La regidora de Cultura, Núria Güell, va admetre que ja feia dos anys que havia caducat el Pla i que no se n'ahvia fet cap avaluació. Els grups del govern local, CiU i FEM van donar suport a la moció, que es va aprovar amb les abstencions de CUP i PSC. Moció d'ERC-JpT-AM per l'elaboració d'un nou Pla d'Acció Cultural de Torelló