Torelló

Notícia

Ple de Torelló de setembre: Comerç i baixada de les tarifes de l'escola de música (amb vídeo)

Lluís Sabatés
Lluís Sabatés

Des de l’àrea d’Ensenyament es va fer un estudi comparatiu amb d’altres escoles de la comarca, i es va concloure que la de Torelló era de les més cares, a causa, segons Sabatés, “la falta real d’interès i de voluntat política, en el passat, per aquest servei que l’ha fet anar quedant obsolet”. Ara, s’ha fet un reajustament de les despeses de l’Escola a la nova realitat econòmica i s’han pogut reduir les tarifes. Amb aquest canvi de l’estratègica pedagògica es vol potenciar l’accés dels nens i nenes a la pràctica musical i així incrementar el nombre de matrícules per poder assegurar la continuïtat d’aquest ensenyament a Torelló.

Amb la davallada de l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament ha treballat conjuntament amb la concessionària per tal d’adequar els costos a la realitat del servei. Així, el cost del servei ha baixat de 120.000 a 75.000 euros, per bé que, sense l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament ha hagut d’incrementar la seva part entorn d’un 12%. El regidor reitera que, per l’Ajuntament, l’Escola de Música és “una prioritat” i que amb aquestes mesures s’han aconseguit els objectius d’assegurar la continuïtat del servei i abaratir els preus.

En el mateix ple de dilluns es va aprovar la pròrroga de la concessió a l’entitat Amics de la Música per al curs actual. L’equip de govern vol “endreçar” aquest servei i de cara al pròxim curs es traurà a licitació la concessió, que es va gestionant amb pròrrogues des que va finalitzar la concessió l’any 1999. Al mateix temps, el regidor va avançar que es crearà una comissió amb tots els partits per analitzar la viabilitat del servei i estudiar les condicions de la nova licitació. 
En un altre apartat, tal com va explicar en el decurs del ple de dilluns, el regidor de Comerç, Jordi Casals, fins ara es cobria la figura del tècnic de Comerç a través d’un agent de desenvolupament local (AODL), que ara acabava el seu termini de vigència. Aquest conveni amb el Consorci, igual que s’ha fet amb el de gestió de medi ambient, permetrà disposar de les dues figures tècniques, com a mínim, fins a final d’any. El regidor es va mostrar convençut que, de cara a l’any vinent, es podrà continuar treballant com fins ara.

Específicament, els treballs prioritaris en l’àrea de Comerç seran treballar sobre els locals buits al nucli antic de Torelló i creació d’una borsa de locals buits; analitzar la situació del comerç en l’entorn del Pla de Barris; i dinamitzar els comerços situats en l’entorn del Pla de Barris. Tot i així, Jordi Casals va assegurar que aquesta feina prioritària no deixarà desatesa la resta de comerços del municipi.

D’altra banda, en el decurs del ple, tots els grups municipals van donar suport a una moció, presentada per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en defensa del model d'organització territorial, del mapa municipal i de l'autonomia local. Amb aquesta posició, l’Ajuntament de Torelló rebutja l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local pel que fa a la modificació de la llei de bases reguladora del règim local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional i vulnerant l’autonomia local.

En un altre punt de l’ordre del dia es va procedir a l’aprovació definitiva de l’Ordenança de convivència ciutadana a l'espai públic i, d’altra banda, es va aprovar inicialment el nou Reglament de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) de Torelló. Tal com va explicar la regidora d’Esports, Concepció Villena, s’ha elaborat aquesta proposta de Reglament des d’una comissió creada a l’efecte i, a més, va avançar la voluntat de crear un Consell Municipal de l’Esport.

El ple va aprovar les dades del padró municipal d'habitants del municipi, en data d’1 de gener de 2012. Torelló té un total de 13.885 habitants, dels quals 6.876 i 7.043 són dones. En relació al padró de 2011, s’han registrat 643 altes i 653 baixes.

També es va nomenar la regidora de Benestar Social, Carme Francolí, representant de l’Ajuntament de Torelló a la Comissió Assessora en matèria de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona.

No van prosperar cap de les dues mocions presentades per PxC, l’una en contra de la cessió de locals públics per a celebracions religioses musulmanes; i l’altra sobre el trasllat del mercat setmanal a la plaça Nova perquè, entre d’altres motius, “no hi cap a la plaça”.
 
font: www.ajtorello.cat