Torelló

Notícia

Amb els vots a favor de l’equip de govern municipal de CiU i ERC-JpT, el ple de l’Ajuntament de Torelló va aprovar, dijous passat, el pressupost municipal per al 2013. El pressupost, que va ser presentat pel regidor d’Hisenda Albert Portús, puja fins als 13.260.298,34 euros, en una lleugeríssima disminució en relació a l’any anterior. Les inversions pugen a 1,2 milions i l’endeutament es manté per sota del 65%, de manera que les finances municipals continuen estan sanejades. Tal com va explicar l’alcalde, Santi Vivet, el pressupost de Torelló és “realista i auster”, però amb tots els elements “per donar continuïtat als projectes iniciats en aquest mandat”. Així, en base a aquests comptes, “amb menys farem igual i, en alguns casos, més”.

Ple de Torelló 1
Ple de Torelló 1
L’alcalde va explicar que s’ha aconseguit tancar el pressupost després de “moltes hores de debat”, ja que la voluntat ha estat, en tot moment, “poder atendre totes les necessitats amb la limitació d’ingressos que hi ha”. Les idees i projectes de l’equip de govern “les hem materialitzat en aquest document, limitat, sí, però realista i efectiu”. 

Segons ERC-JpT, hem fet un esforç per mantenir el suport al teixit associatiu, un gran pilar de la cohesió social al nostre. En els casos de les AMPA de les escoles, fins i tot han pujat. En les ajudes socials hi ha hagut un augment. També es manté l'aposta per polítiques de suport i promoció de l'esport i en l'àmbit de joventut.

En l'apartat de suport a l'activitat econòmica, Promoció Econòmica i Comerç i Turisme, hem mantingut l'esforç econòmic, tenint en compte que no sols aquestes partides específiques tenen impacte en aquests aspectes, sinó que en partides com les de Cultura i el de les entitats també han de servir per fer un poble dinàmic i actiu que han de revertir en l'activitat comercial i turística. També cal apuntar que es signarà un conveni de promoció de comerç amb la Diputació que l'aportació econòmica d'aquesta es farà directament als comerciants i per això no es veu reflectit al Pressupost municipal.


D’altra banda, tal com va dir el regidor d'Hisenda, es plantegen polítiques d’austeritat en la despesa corrent, que fan que no s’incrementi aquest capítol, tot i la pujada de l’IVA. La despesa corrent es manté, amb un lleuger increment del 0,21%. En aquest sentit, aquest any, per primera vegada, s’inclouen dins el pressupost municipal Ràdio Ona i el Teatre Cirvianum, ja que s’han dissolt els respectius patronats.

Pel que fa al pressupost d’inversions, l’Ajuntament ha hagut de reformular el pla d’execució d’inversions però sense aturar-les. Les inversions pugen a 1,2 milions d’euros, que és el màxim que permet la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la capacitat de tresoreria de l’Ajuntament. Segons la regla d’estabilitat, Torelló només pot assumir un endeutament de 561.915 euros, la qual cosa deixa les finances municipals amb un deute viu inferior al 65% (el màxim tolerat és del 110%). 

Un altre factor de limitació de les inversions és el retard en el pagament de les subvencions compromeses per part de les administracions, que deixa els ajuntaments en una situació de manca de liquidesa. Per aquest motiu, les inversions cofinançades s’hauran d’assumir amb tresoreria municipal. Per això, i en previsió d’eventuals problemes en el futur si la situació persisteix, “hem estat molt, reitero, molt prudents en les inversions projectades”.

El programa Xarxa de Municipis de la Diputació continua pagant puntualment, la qual cosa permetrà afrontar la rehabilitació dels vasos de la piscina d’estiu, el desplegament de la xarxa de fibra òptica i la millora de l’entorn de la Carrera.

En canvi, en el projecte del Pla de Barris es frena. De cara a l’any vinent, es farà l’adequació de la passarel•la del carrer Sant Josep, millores en il·luminació i la rehabilitació de l’oficina de Pla de Barris; es continuarà la rehabilitació d’elements comuns i el projecte d’accessibilitat per a la gent gran; finalment, també s‘iniciarà, el darrer trimestre del 2013, la sala polivalent, projecte que continuarà al llarg del 2014.