Torelló

Notícia

Unes 80 persones van assistir, dimecres al vespre, a la primera assemblea de veïns del barri de Montserrat. L’acte va tenir lloc al centre cívic del barri i va ser organitzat per l’Àrea de Ciutadania i Seguretat de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’associació de veïns del barri de Montserrat.

assemblea, barri, montserrat, torello
Assemblea de Barri Montserrat
L’assemblea de barri és una nova experiència participativa que s’ha impulsat amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre les associacions, entitats, veïns i els responsables municipals, per tal de transmetre de forma directa la informació de tot allò que afecta al barri i, al mateix temps, recollir les opinions i els suggeriments dels ciutadans sobre aquests temes.
El tema central d’aquesta primera assemblea de barri, oberta a tots els veïns, va ser una proposta de canvis en la circulació dels carrers del barri de Montserrat. A més dels veïns, també van assistir a l’assemblea l’alcalde, Santi Vivet, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Ciutadania i Seguretat, Jordi Casals, el regidor de Ciutadania Activa, Xevi Lozano, l’inspector de la policia local, Sergi Gràcia; i el responsable de Protecció Civil, Ramon Martínez.
L’alcalde va donar la benvinguda als assistents i va manifestar la voluntat de l’Ajuntament “d’estar molt atents a tot el que passa al barri, als vostres problemes i a les vostres inquietuds”, i va expressar la seva confiança que l’assemblea de barri sigui un instrument útil per “aprofundir en la cohesió social i la qualitat de vida d’aquest veïnat”.
En els mateixos termes es va expressar el president de l’associació de veïns, Joan Prats, que va explicar el paper que juga l’entitat de cadena de transmissió entre el veïnat i els veïns i l’Ajuntament. El regidor de Ciutadania Activa, Xevi Lozano, va detallar el funcionament de l’assemblea de barri com a espai participatiu i com a fòrum d’opinió dels ciutadans, alhora que va assegurar que la iniciativa neix amb vocació de continuïtat i amb la intenció d’aplicar-se, en el futur, a d’altres barris.
Entrant en matèria, el regidor Jordi Casals va explicar que la proposta de canvis circulatoris que es va plantejar a l’assemblea “no s’ha fet des d’un despatx” sinó que “és fruit d’un procés”. Partint de les línies de treball que marca el Pla de Mobilitat de Torelló -primar la naturalesa residencial dels barris en comptes del concepte de lloc de pas-, des de la regidoria es van elaborar tres propostes que es van analitzar en el si del Consell municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, on hi ha representació de les associacions de veïns, Protecció Civil, els col·lectius de botiguers, les autoescoles, etc. De les tres propostes inicials en va quedar una que, a més, va ser objecte de diverses correccions en una trobada, la setmana passada, amb l’AAVV del barri de Montserrat. Per tant, les opinions dels veïns, recollides a través de l’assemblea de barri, serien l’última fase d’aquest procés.
Tal com va explicar l’inspector de la policia local, Sergi Gràcia, els canvis més significatius són la conversió de pràcticament tots els carrers del barri de Montserrat en vials de sentit únic, tret dels eixos principals com ara els carrers Espona, Borgonyà i Montesquiu, que són de doble sentit. El criteri parteix de la voluntat de “pacificar el barri i fer-lo més tranquil” i així “millorar la circulació i la qualitat de vida”.
Després d’aquesta exposició inicial i, al llarg de gairebé una hora, els veïns van manifestar els seus punts de vista, que van ser objecte d’un debat enriquidor. Jordi Casals es va comprometre a “d’entrada, no descartar res i valorar totes les aportacions”, per tal d’elaborar una proposta final de la qual s’informarà al veïnat abans de la seva aplicació.
La segona part de l’assemblea va consistir en un torn obert de paraules dels veïns, que van exposar, des de problemes globals del veïnat fins a problemes individuals. Entre els temes més recurrents van destacar les diverses manifestacions d’incivisme, les caques de gos, el soroll nocturn, els vehicles mal estacionats, els molèsties dels coloms i gats o els excessos de velocitat d’ alguns cotxes.

(font: www.ajtorello.cat)