Torelló

Notícia

Jordi Casals: "s'està destruïnt la Catalunya social i democràtica desmantellant el municipalisme"

Jordi Casals, al Ple
Jordi Casals, al Ple
El ple de l’Ajuntament de Torelló, en la seva sessió d’aquest dilluns, va manifestar la seva oposició frontal a la controvertida llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que impulsa el govern de l’Estat. Per això va acordar, per unanimitat, iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la LRSAL.
Les veus crítiques amb aquesta llei es van sentir des de totes les formacions polítiques representades a la sala de plens. Tothom va expressar la seva oberta oposició a una llei que significa “un atemptat a l’autonomia local”, que té una “clara mentalitat recentralitzadora” i que pretén “desmantellar el municipalisme”. Per això, tal com va dir el regidor Jordi Casals, els ajuntaments han expressat la seva voluntat “d'organitzar-se per plantar cara des del municipalisme” davant la destrucció de "la Catalunya social i democràtica desmantellant el municipalisme".
En l’exposició de motius es deixa clar que els ajuntaments “des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal•liar els efectes de la crisi”, malgrat que “mai han tingut un finançament just i adequat”.
Tot i que el context actual de crisi econòmica “està sent demolidor per als nostres municipis” i quan és més necessari que mai “tenir una administració més propera i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social”, la LRSAL suposa “una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments”.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per “modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment els tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic”.
A més, es considera que la LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i “converteix els ajuntaments en un apèndix de l’estat i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament”. Una llei, en darrera instància, que afecta la quotidianitat i les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

Suport a cedir espais municipals per la campanya "Signa un vot" de l'ANC

En un altre punt de l’ordre del dia, es va aprovar la proposta de suport a la campanya de recollida de signatures ‘Signa un vot per la independència’, amb l’excepció del grup de PxC que hi va votar en contra. L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’ANC organitzaran una jornada a tots els municipis de Catalunya, els dies 22 i 23 de març, amb l’objectiu d’aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda popular. A través d’aquesta campanya, la ciutadania podrà adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. En base a la proposta, l’Ajuntament de Torelló dóna suport a la campanya; alhora que es compromet a cedir espais municipals per facilitar la recollida de signatures i a fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.

Carrer Rocaprevera 

D’altra banda, es va donar llum verd a la modificació del Reglament regulador de l'accés restringit al nucli antic de Torelló. L’objectiu d’aquesta modificació és acabar d'ordenar la mobilitat del casc antic, un cop finalitzades les obres del carrer Rocaprevera. En el marc d’aquesta actuació, i amb l’entrada en funcionament de la nova pilona i de la nova regulació del trànsit a l’entorn dels carrers Rocaprevera i Sant Feliu, la modificació del Reglament pretén acabar d’ordenar la mobilitat del casc antic de Torelló, prioritzant la mobilitat dels vianants per sobre de la del trànsit rodat. A més, s’aprofita per acabar de concretar aspectes que no estaven del tot regulats, en relació al funcionament de les pilones i número de comandaments a atorgar als sol•licitants. Un d’aquests canvis consistirà en l’ampliació dels horaris d’accés per càrrega i descàrrega, que passarà a ser de 7 a 11 del matí i de 3 a 5 de la tarda. L’alcalde, Santi Vivet, va explicar que es farà arribar un exemplar del Reglament a tots els veïns que disposin de comandament per a les pilones. Tots els grups municipals van donar suport a la modificació, excepte PxC que hi ha votar en contra.

(font: www.ajtorello.cat)