Torelló

Notícia

Es modifica el reglament dels horts socials per facilitar-ne l'accés als aturats

Xevi Lozano
Xevi Lozano, regidor de Medi Ambient
En el Ple de febrer de l'ajuntament de Torelló, es va aprovar una modificació del Reglament del servei municipal d’horts socials a Mas Cervià. El regidor de Medi Ambient, Xavier Lozano, va comentar que els canvis es fan coincidint amb la finalització de la vigència dels contractes dels horts, que es van formalitzar per 3 anys.
Precisament el termini d’utilització és un dels canvis que s’han introduït, de manera que, a partir d’ara, els adjudicataris podran disposar dels horts durant 5 anys. Al mateix temps, es regularà de manera més precisa el sistema d’adjudicació dels horts, facilitant les opcions dels aturats per aconseguir-ne l'adjudicació, amb un canvi dels criteris de puntuació.