Torelló

Notícia

ERC vota en contra dels pressupostos del 2004

Nosaltres no votarem a favor d’aquests pressupostos per diferents raons:
Primer per coherència, ja que també es vota els llocs de treball i ERC-AM vam votar en contra de la catalogació en el seu moment per unes raons ja explicades quan tocava.
També hi votarem en contra per la manera com se’ns ha presentat la proposta a la resta dels grups municipals: amb demora i en una setmana tant sensible pels torellonencs com és la de Carnaval, que no seria un gran problema sinó fos perquè sols se’ns ha permès una setmana per estudiar aquests pressupostos, que donada la situació és totalment insuficient. Esperem que els dilluns després de Carnaval no esdevinguin dilluns de pressupostos i aquests pressupostos de Carnaval.
També hem trobat a faltar la sessió informativa que ens va enunciar el regidor d’Hisenda per explicar-nos el canvi de metodologia que han provocat la demora de la presentació dels pressupostos d’enguany.
Hem trobat algunes coses, entrant una mica en la concreció, que no ens acaben d’agradar, com un pressupost de Cultura, que s’hi li restem el què es destina al Teatre Cirvianum, és pobre. També és una llàstima que l’estudi sobre les necessitats de la gent gran no estigui acabat i no s’hagi pogut pressupostar alguna actuació més a més a més de les que hi ha com la del Servei de Teleassistència a Domicili.
Hi ha inversions pressupostades en el pressupost del 2003 i que no s’han gastat del tot la partida assignada i ERC-AM veiem que en el pressupost d’enguany això no es reflecteix, les inversions són per executar-les.
Hi ha coses que no entenem, com el lloguer dels mòduls per la pista d’skate o el de pressupostar una partida tant petita com la de 500€ pel manteniment del Viver d’Empreses, els mateixos que es van pressupostar pel 2003, però que a més no es van gastar.
Per acabar també voldríem ressaltar que un tema com el de la participació ciutadana, que ERC-AM en vam fer eix de la política municipal, i que l’actual govern ha manifestat que també ho assumia, no veiem res que reflecteixi en el pressupost un canvi en aquest aspecte de la política. Participació és informació, i per informació hi ha pressupostat el mateix que l’any passat: 15000€, cosa que no deu ser gaire excepcional si ho comparem amb els 12000€ pressupostats per “publicitat i propaganda” per Fira Natura.
Els pressupostos presentats mostren la línia de govern. Aquest pressupost és continuista, la línia de govern, doncs, és continuïsta i no s’acosta al projecte d’ERC-AM.
Perquè el continuïsme mostrat s’allunya del projecte republicà, per coherència amb el nostre vot negatiu en la catalogació i per la deficiència a l’hora de presentar la proposta dels pressupostos als grups municipals, votarem en contra d‘aquests pressupostos.
Això sí, valorem el consens en els pressupostos dels patronats, que potser hauríem de prendre com a model per l’elaboració dels pressupostos de l’Ajuntament.
El regidor d’Hisenda ha dit que estava a disposició dels grups municipals per qualsevol dubte i que volia presentar el pressupost quan el tingués. Sr. Galobardes, ja no venia d’una setmana més el presentar el pressupost, i per molt a la disposició que estigués, una setmana i prou, i a més la de Carnaval, no és el millor període perquè les persones que formen part dels grups municipals puguin aprofundir correctament en la proposta presentada.
I ERC-AM valorem les paraules de l’Alcalde quan ha parlat de projectes de l’Ajuntament, volent comptar amb tots els grups municipals, no amb projectes de l’equip de govern; és una llàstima que el Sr. Pere Galobardes hagi parlat del SEU pressupost, quan el pressupost hauria de ser el pressupost de tots, com el dels patronats.