Torelló

Notícia

ERC de Torelló per la gent gran

A Torelló tenim una residència amb una filosofia de fa vint anys. Ara la realitat demana noves accions i molt important és la de fer una política d’atenció a la gent gran integral i òptima.
També som conscients que s’ha de retardar l’entrada de les persones en centres de dia i residències, hi ha mitjans a la nostra disposició que ho ha de permetre.
Tampoc podem oblidar els cuidadors, no sols per les feines que porten a terme, també hem de tenir en compte les seves emocions, el seu desgast psicològic, és per això que s’ha d’actuar amb celeritat pensant amb ells, també.
La política de la gent gran és molt important, doncs la nostra societat, com la de la resta d’occident s’envelleix ràpidament, el sector vell de la població cada cop serà més gran, doncs la política social de gent gran tindrà més demandant.
Per això, el Grup Municipal d’ERC-AM Torelló, fem diferents propostes, adquirides ja en campanya electoral, que se sumin a les dels altres grups municipals i entitats de Torelló i en ares de la busca del consens polític i social.
Les nostres propostes són:
• El Centre de dia ha de ser l’element central de la política d’atenció a la gent gran de Torelló, tenint en compte que és tant important la gent gran que viu al poble, com els assistents o familiars d’aquest col•lectiu. La seva ubicació creiem podria ser al costat de la residència, a través d’una ampliació, aprofitant la zona i equipament, i no dispersar el servei. Però pel projecte concret s’ha d’arribar a un consens polític i social.
• Hi ha d’haver una política social que promogui el SAD, que ajudi a cuidadors i cuidats, retardant la sortida del malalt de casa seva.
• Política d’habitatge protegit destinada a la gent gran, incloent la opció de pisos tutelats.
• Hem d’aconseguir que la gent gran estigui informada dels serveis que té a la seva disposició.
• Hem d’augmentar el servei de telealarma, fins al punt d’assolir que tota la gent gran que ho demani pugui gaudir d’aquest servei i de la seguretat que aporta.
• Hem de fomentar la formació a assistents i voluntaris.
• Hem de pensar en un menjador col•lectiu, amb un servei de cattering tipus menjador escolar, controlant les necessitats nutricionals dels usuaris, on les persones que no poden menjar a casa.
• És necessari reestructurar l’actual Residència, perquè en lloc de ser una residència per gent vàlida arribi a ser per persones amb necessitats de ser assistida.
• Seria bo tenir més coneixement concret de la qualitat de vida de la gent gran de Torelló, com per exemple les demències diagnosticades.
• Fer un treball a curt i mitjà termini, sense perdre de vista l’horitzó més llunyà, doncs les condicions en aquest canvi tenen una evolució molt canviant.