Torelló

Notícia

ERC denuncia la poca voluntat participativa de l'equip de Franch en l'Hotel d'Entitats

Jordi Casals va manifestar el malestar d'ERC-AM davant "el què sembla que l’equip de govern ha donat per finalitzat, unilateralment, el procés de participació ciutadana en quan a la configuració de la política d’equipaments per les entitats".
Per Casals l'equip de govern traiciona l'esperit de consensuar i informar a "totes" les entitats els passos que es vagin donant i, ara, no s'està fent.
Pel portaveu republicà "no pot ser que l’equip de govern, perquè tingui majoria absoluta es carregui la comissió d’equipaments i carregant-se així també, la participació de les entitats" i afegint que l'equip de govern "no creu en la participació ciutadana".
Per acabar va demanar que es faci una reunió de la comissió, encara que "sigui de clausura.”