Torelló

Notícia

L'últim que es perd és l'esperança. ERC-AM demana a l'equip de govern que l'augment de les taxes es reflecteixi amb un servei de qualitat i eficaç

ERC-AM de Torelló va votar a favor de les ordenances de Torelló malgrat l'augment important en alguns casos.
En el cas de les deixalles, que augmenten el 26%, ERC considera que s'ha d'assumir la pujada ja que ve donada per la implantació anual de la recollida de la fracció orgànica. Per ERC, aquesta implantació és prioritària. Jordi Casals també va demanar diàleg quan sorgeixi alguna dificultat per la recollida per tema d'horaris d'establiments públics.
En el cas de l'IBI, ERC hi votà a favor mostrant-se a l'expectativa davant l'anunci d'un major increment en despeses de jardineria i neteja viària, fet que per Jordi Casals "demostra que les reiterades intervencions sobre la deixadesa de Torelló tenien fonament".
En quan a l'impost de vehicles, Casals va dir que "Torelló és un poble car", ja que tots els impostos estan als màxims. El vot afirmatiu republicà "tendeix a l'abstenció", ja que demanen, amb "pànic" per la situació actual, que els alts impostos es reflecteixin amb una mobilitat de qualitat pels torellonencs, sense carrers tallats per sorpreses, sense forats enmig dels carrers, sense cartells indicadors equivocats i un llarg etcètera.
Per acabar Jordi Casals va demanar que el Patronat de Ràdio Ona es plantegi si el preu de les falques publicitàries s’hauran d'adequar a les de la resta d'emissores de l'entorn i que es comenci a plantejar de dotar d'eines per explotar comercialment millor la web de la ràdio.
Una aprovació de les ordenances, que ERC-AM planteja com un vot de confiança, segons com agònic, vers l'equip de govern, esperant que millori la qualitat d'alguns serveis molt deteriorats actualment i que n'asseguri l'eficàcia de nous.