Torelló

Notícia

ERC respon

Perplexitat. Això és el què em causa l’article del senyor Mercader del passat 5 de novembre.
Perplexitat causada per l’obsessió partidista que mostra vers Esquerra Republicana de Catalunya, com ja ha mostrat altres vegades, també per escrit. Ens acusa d’electoralistes quan les properes eleccions són al 2007! Serà planificació soviètica això!
Ell ho demana en el seu article, anem a pams. En l’esmentat comunicat publicat a Osona.com, ERC mostra el seu posicionament vers el projecte de resolució sobre la incineradora (o central tèrmica, segons el punt de vista) de Sant Pere. Què es diu en aquest comunicat: que ERC mostra la seva preocupació perquè el combustible proposat per Medi Ambient no és sols biomassa forestal. Això no ha de sorprendre a ningú, doncs ERC ho ha defensat sempre, a nivell local i nacional. El més curiós és que ICV-CdG va signar l’al•legació presentada per l’Ajuntament de Torelló en el sentit que s’exigeix que l’únic combustible sigui “biomassa forestal” i si no n’hi ha prou perquè el funcionament sigui al 100% s’ha de “condicionar també la llicència al funcionament parcial de la Central Tèrmica, fins a disposar en els terminis que es puguin establir, de la biomassa forestal necessària per al funcionament total de l’activitat”, és a dir que si cal que vagi al 20% fins que no es disposi de la suficient biomassa forestal que hi vagi. Entén el senyor Mercader que el seu grup municipal és irresponsable com ERC?
En quan a les dimensions, és veritat que la producció serà de 7 MW, però atenció no perquè es redueixin les 90.000 tones l’any que es cremaran, sinó perquè el combustible autoritzat no pot produir més que 7 MW, es cremi el volum que es cremi. Així, si parlem de dimensions parlem de 90.000 tones/anuals, deu vegades més que l’actual. Una central que cremi més combustible del que necessita (produir 7MW) la podem considerar una incineradora.
I compte, perquè 7 MW són més dels que necessita Sant Pere de Torelló per la calefacció i l’aigua sanitària. Això permet que l’al•legació presentada per l’ajuntament de Torelló sigui responsable.
Entenc que el senyor Mercadé ha acatat bé les instruccions del vice-president d’ICV, Jaume Bosch, conegudes per tothom que llegeixi premsa, que ICV ha e fer un salt endavant i créixer. Un dels eixos de creixement ha de ser el discurs nacional, o dit a les clares: anar a fotre els d’ERC. Per això el tòpic típic d’“ERC partit irresponsable”, d’aquí uns dies sortirà “ERC partit que no és d’esquerres de debò”, etc.
De moment, però tenim un projecte de resolució que no diu si accepta o no el projecte presentat si no que diu com ha de ser, l’honorable senyor Milà fa un projecte nou de central! sense reduir el volum a incinerar (90.000 tones l’any) i sense exigir que sigui biomassa forestal. Una curiositat: esmenta com a al•legadors ajuntaments, entitats ecologistes, 1.500 “particulars” i un partit polític: ICV. Curiós. Suposo que JERC i ERC som un d‘aquests 1.500 “particulars”, que a sobre no ens han notificat el projecte de resolució.
Senyor Mercader, pot estar seguríssim que els membres del grup municipal de Torelló i la gent de la Vall del Ges preocupada per la incineradora (o tèrmica, segons el punt de vista) no és el de fer o no fer una candidatura nova. Hi ha partits que no només viuen dels interessos electorals i hi ha entitats i ciutadans que no són titelles de cap partit.