Torelló

Notícia

El pressupost de Torelló pel 2017 incorpora nou propostes d'ERC-JpT

Torelló, Ple
ERC-JpT al Ple de Torelló
En el Ple de desembre de Torelló, es va aprovar el pressupost pel 2017. El grup municipal d'ERC-JpT ha aconseguit que s'incorporessin 9 propostes d'un total de 12 presentades.
Les propostes acceptades són:
1. Camp de Futbol del Barri de Montserrat 
Pressupostar partides plurianuals per tal de poder donar resposta a les propostes que els veïns prioritzin en una consulta popular.
Aquesta consulta s’ha de basar en les propostes que van sortir en les assemblees de barri que es van fer en el passat mandat:
FASE A. L’Espai que ocupa el camp de futbol on hi ha d’haver les propostes elaborades en l’assemblea de barri (espai d’esports, jocs infantils, mobiliari urbà, enjardinament, obrir l’espai)
FASE B. Transformar l’espai dels vestidors en un espai polivalent i adequar l’accés a l’espai
Es comptabilitzarà el cost que suposa cada fase i el possible calendari d’execució que suposaria.

2. Reforma del Teatre Cirviànum
Pressupostar l’inici de la reforma, incloent la reforma de la platea, del Teatre Cirviànum, comptant que ja hi ha un primer estudi on es plasmen les necessitats que té l’equipament i una orientació pressupostària.
3. Millora dels espais de l’escola d’adults a la Cooperativa
Pressupostar l’inici de les reformes a l’espai de la Cooperativa per dignificar els espais de l’escola d’adults i el PQPI.L'actuació que es compromet és la d’obrir l’espai interior com a espai d’esbarjo pels estudiants, així com un espai de pas i obert per la ciutadania en general.
4. Col·locació de noves papereres i bancs al municipi
Pressupostar una partida per col·locació de noves papereres i bancs al municipi, donant cobertura al tot el poble, a partir de l’inventari realitzat el passat mandat durant l’elaboració  del Pla de l’Arbrat.
Treballar de forma planificada per instal·lar les paperers i bancs on sigui necessari a tot al municipi, si cal en un pla de xoc plurianual.

5. Crear una partida per establir un fons econòmic per encarar la tarifació social de les matrícules en els serveis educatius municipals
Durant aquest any s’ha anat parlant de la tarifació social sobretot en l’àmbit educatiu i s’ha aplicat estrictament en el servei de menjador de les escoles bressol municipals.
Adquirir el compromís d’ampliar-ho en la matriculació de les escoles bressol municipals, dotant-se dels recursos necessaris per tal d’assegurar l’equilibri dels costos dels serveis, si s’escau.

6. Establir la protecció del pressupost de les partides en matèria de polítiques socials, culturals educatives, d’ocupació i dels barris
Incloure  en l’apartat de les bases d’execució del pressupost la protecció del pressupost de les partides en matèria de polítiques socials, culturals educatives, d’ocupació i dels barris. Ha de contemplar que poden haver excepcions si el Ple Municipal considera que hi ha una urgència que fa necessària la utilització de fons d’aquestes partides per finançar.
7. Pressupostar una partida per ampliar la campanya per fer front a la problemàtica d’incivisme amb els excrements de gossos al municipi
S’ha de dissenyar una nova campanya per anar avançant contra l’incivisme en matèria d’excrements de gossos, que vagi més enllà de les campanyes que s’han anat fent fins ara.
Ha de ser anual i no només per quan hi hagi els agents cívics.

8. Pressupostar una partida per iniciar el condicionament de la Plaça Doctor Fleming
És una demanda històrica del veïnat del Barri de Montserrat  adequar aquest espai on s’acumulen problemes de baix manteniment, d’una morfologia obsoleta i problemes de mobilitat.
Incloure partida pressupostària per projectar una millora d’aquest espai públic.

9. Pressupostar l’adequació dels aparcaments en bateria de l’Av. Montserrat i C/ Canigó
Al final del passat mandat es va deixar contemplat la instal·lació de topalls en els aparcaments, com els que hi ha a l’aparcament del Sindicat, per tal que els cotxes estacionats no envaeixin l’espai dels vianants a les voreres. Es va formalitzar aquesta proposta per part del representant d’ERC-JpT en una Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
Incloure una partida per instal·lar aquests topalls en aquests aparcaments.


Les que no es van acceptar van ser:
1. Aprovar un projecte de l'Espai Dona i situar-lo a la Caseta del Jardí
2. Establir una bonificació pels comerços afectats per les obres del C/St Bartomeu
3. Recuperar els 18.000€ de Pla de Barris que s'han retallat el 2016, destinats a activitats per la gent gran
4. Adequar integralment l'espai de l'Escola d'Adults de La Cooperativa.

 
Mots clau
: pressupost