Torelló

Notícia

Jordi Casals: "l'abstenció al pressupost d'ERC-JpT és finestra d'oportunitat per col.laborar i sumar pel poble"

Ple, Torelló
Ple de Torelló
ERC-JpT es va abstenir en la votació sobre el pressupost del 2017 per Torelló. Jordi Casals, portaveu d'ERC-JpT, va manifestar que "l'equip de govern ha de veure que aquesta abstenció és en positiu i amb contingut", fruit de l'acceptació de les propostes del seu grup, i que havien d'entendre que era "una finestra d'oportunitat per col.laborar i sumar pel poble", "som conscients que ens vàreu situar a l'oposició però hem estat i serem sempre propositius, i en les negociacions d'aquest pressupost ho hem demostrat", va dir Casals.
Abans, el portaveu republicà, va mostrar la seva satisfacció per les ganes de negociar de l'equip de govern i per l'acceptació de nou propostes del seu grup, d'un total de dotze propostes presentades; "unes propostes de calat i que milloren el pressupost, pensant amb Torelló i la seva gent", va afirmar el d'ERC-JpT, per després afegir que "hem volgut ser pragmàtics i hem plantejat propostes assumibles, deixant al calaix propostes importants, com l'Avinguda Pirineus, que sabem que l'equip de govern no prioritzaria", la voluntat era arribar a una entesa, va afegir.

En quan a la globalitat del pressupost, Casals va afirmar que no el podien assumir com a propi, malgrat les propostes acceptades, ja que el seu grup no havia pout incidir en l'estructura del pressupost ni el govern havia acceptat cap proposta que suposés abandonar propostes pòpies.
El pressupost presentat "inclou propostes que nes les podem sentr pròpies, com ara la Sala Polivalent o el C/ Nou", però n'hi ha que "nosaltres no podem acceptar com ara destinar 35.000€ per una zona de gossos, més de 10.000€ per un assessorament d'una empresa en maèria de comunicació o 4.000€ per un premi a l'empresari, no en un pressupos que no creix" va dir Casals. El republicà també es va mostrar contrarietat per prioritzar posar aire condicionat a la planta de la Cooperativa de Promoció Econòmica i el Consorci enlloc d'encarar les necessitats més urgents a la planta de l'Escola d'Adults, o instal.lar plaques solars a la Cooperativa, enlloc de pensar en altres edificis on tindrien més impacte, "sembla més una proposta per posar-se medalles que per buscar la millor opció", va reblar Jordi Casals. 
El d'ERC-JpT també va mostrar-se críic amb el fet que ara s'acumulin moltes actuacions en el clavegueram perquè s'ha estat inoperant al respecte adurant tot el 2016, també esmentant els 324.000€ per l'actuació per la millora del clavegueram a la zona del Castell, que hauria estat una despesa inferior si s'hagúes aprofitat l'obra de la portada d'aigües quan van travessar la via del tren, tal com va proposar ERC-JpT en un Ple.
Casals també va trobar molt insuficient els 25.000€ per millorar l'asfalt dels carrers de Torelló, la no inversió per ampliar espais a l'Arxiu Municipal i per només destinar els 75.000€ per accessibilitat, que és el què es subvenciona des de la diputació, sense fer cap esforç per ampliar-ho amb fons propis.
Per acabar, Casals va esmentar l'àmbit de la Cultura i de com s'havia gestionat el Pla de Barris. En el cas de la Cultura va lamentar que el "necessari" tècnic pel Carnaval es financés retallant partides de Cultura, el d'una entitat inclosa, amb "l'excusa que la Festa Major seria més curta", "malament rai si no hi ha més activitats més enllà de la Festa Major en l'àmbit de la cultura amb el potencial que hi ha a Torelló" va afirmar Casals. Pel republicà el tècnci de Carnaval s'hauria de finançar sense retallar partides de Cultura.
En quan al Pla de Barris, que condiciona el pressupost avançant i accelerant inversions, fruit que la pròrroga no s'acabarà al 2019 sinó al 2017, Jordi Casals va lamentar que "aquest equip de govern no compta amb res amb la resta de grups per trebalalr el Pla de Barris, quan aquest projecte és de poble i en el seu moment es va aprovar més enllà de  la majoria governamental del moment, amb el compromís d'escoltar i implicar a tots els grups". Pel republicà ja és correcte accelerar les inversions del Pla de Barris, per no perdre les subvencions de la Generalitat, però també hauria estat bé avançar despeses en programes socials i de comerç emmarcats en el Pla de Barris.

 
Mots clau
: pressupost