Torelló

Notícia

Acords de mínims per establir un acord de govern amb CiU

El grup d'ERC i Junts per Torelló
El grup d'ERC i Junts per Torelló
ERC i JpT, després dels resultats del 22M, aposta per la creació d’un govern fort per Torelló, que ha de ser liderat per CiU. És per això que proposem un acord de govern amb la federació nacionalista.
Com a acords de mínims per formalitzar un pacte, s’hauria d’observar els següents punts:

1. S’ha de fer una aposta clara per la proximitat, la transparència i l’austeritat com a base de gestió de l’ajuntament i de relació amb la ciutadania.
2. Apostem per una organització basada en àrees liderades pels tinents/es d’alcalde, que faciliti la coordinació, la transversalitat i la comunicació interna de l’equip de govern, així com la presa de decisions per consens. Estem d’acord l’assumpció de la 1a tinència d’alcaldia per part de CiU.
3. Per ERC-JpT és prioritari la reformulació de les polítiques de Promoció Econòmica, la transparència, el rigor i el reforçament en els serveis socials, el suport a la cultura i la relació amb les entitats, amb la voluntat per part d’ERC-JpT d’assumir responsabilitats de govern en algunes d’aquestes àrees.
4. Estem d’acord en l’assumpció de responsabilitats en matèria de seguretat ciutadana, sempre i quan es coordini amb la dimensió de les polítiques de ciutadania i mediació.
5. Estem d’acord en l’assumpció de responsabilitats en matèria d’Urbanisme, compartida amb CiU, i en Medi Ambient.
6. Estem d’acord en l’assumpció de responsabilitats en matèria d’Esports.
7. Cal redactar un acord polític de govern estable per quatre anys, de forma pública, i la creació d’una comissió paritària de seguiment del pacte, per tal d’actualitzar-lo.


A Torelló, el 10 de juny de 2011.


Jordi Casals i Prat
Portaveu d’ERC-JpT