Torelló

Notícia

No d'ERC-JpT a destinar 750.000€ del superàvit del 2016 a bancs

El 2016, l'ajuntament de Torelló va tancar amb un superàvit de més d'1,12M€, això vol dir que "no es van executar actuacions pressupostades per valor d'1,2M€, necessàries i que en part es finançaven amb impostos pagats per la ciutadania de Torelló", segons Jordi Casals, portaveu d'ERC-JpT.
Amb la intervenció de l'Estat Espanyol a les finances locals a través de LRSAL, aquest superàvit només es pot destinar a pagar deute (l'Estat prioritza el pagament a bancs, els seus "amics" rescatats amb els diners de tots) i a "inversions financerament sostenible" (que no comportin un cost nou arran de l'inversió, per exemple arreglar el ferm d'un carrer no genera un nou cost, però sí fer un equipament nou, que genera noves despeses en el manteniment i la gestió).
L'equip de govern de CiU i FEM van proposar aplicar aquest important superàvit a pagar deute bancari per valor de més de 750.000€, 220.000€ en pagar el deute amb SOREA (d'actuacions de la Potabilitzadora i la xarxa d'aigua) i 149.000€ en "inversions financerament sostenibles".
ERC-JpT hi va votar en contra, per què?
  • EN CONTRA de tenir un superàvit de 1,12M€, el pressupost s'ha d'executar, si no, o bé es deixen de fer actuacions necessàries o bé els torellonencs paguen més impostos dels necessaris.
  • EN CONTRA de destinar només 149.000€ en actuacions pel poble i més de 750.000€ en pagar als bancs, deutes assumible per l'ajuntament. 
  • A FAVOR d'eixugar el deute amb SOREA, l'empresa que té el contracte de gestió de l'aigua municipal, que si no es pagava abans de la fi del contracte al 2018, aquest quedava prorrogat. Quan es va fer ús d'aquest crèdit de SOREA el passat mandat, amb ERC al govern, es va agafar el compromís de pagar-lo dins el termini, així s'evitava la pròrroga automàtica i es podia decidir lliurement quin model de gestió de l'aigua vol Torelló.
Mots clau
: Aigua Bancs Pressupost