Torelló

Notícia

ERC-JpT s’absté en els pressupostos per la manca de compromís del govern de CiU i FEM

ERC-JpT es va abstenir en la votació dels pressupostos del 2018 del govern local ja que quedaven pendents projectes acordats pels pressupostos 2017 inclosos en la proposta d’enguany del govern de FEM i CiU, però el vot favorable no era possible perquè “aquest govern ha demostrat que no compleix els compromisos adquirits”, digués Jordi Casals, en referència als acords pactats i no acomplerts durant el darrer any.
Els republicans van mostrar la seva oposició a un nou sistema de subvencions a les AMPA de les escoles, ja que al passar a sistema de concurrència competitiva es perdria l’estabilitat que donava el sistema a través d’un conveni i complica burocràticament el sistema.
També van mostrar dubtes en partides com les de Comerç o les millores d’asfalt que es pressuposten però no s’acaben d’executar. Per contra ERC-JpT va veure bé pressupostar la millora en la infraestructura d’aigua i la reforma del Parc de les Pollancredes.


Discurs complert del portaveu d'ERC-Junts per Torelló en el Ple de Pressupostos del 2018

Aquests pressupostos, que són els darrers pressupostos d’aquest equip de govern per un exercici complet, ja que el 2019 hi haurà eleccions municipals, pel nostre grup municipal venen condicionats pels pressuposts aprovats l’any passat amb l’aportació de nou propostes concretes d’ERC-JpT, que van ser incorporades pel govern municipal.
Ara fa un any vam poder acordar amb el govern municipal les següents propostes: recuperar el procés participatiu per redefinir els usos del camp del Montserratí pel 2017, protegir les partides socials, culturals i d’ocupació; establir la tarifació social en la matrícula de les escoles bressol, l’adequació d’un espai degradat com és el de la Plaça Dr Flemming, adequar els aparcaments del barri de Montserrat, canviar i posar on fos necessari papereres i bancs, fer una campanya de civisme, entre d’altres per combatre els excrements de gossos en la via pública, iniciar la reforma del Teatre Cirviànum i la millora dels espais de l’escola d’adults de la Cooperativa.
D’aquestes propostes el 2017 s’han realitzat l’adequació de les aparcaments del barri de Montserrat, es van protegir les partides socials, culturals i d’ocupació del pressupost; s’han canviat i col·locat papereres i se’ns va presentar la campanya de civisme que s’havia de fer a finals d’aquest any. Això és un total de quatre propostes del total de les cinc.
Dels compromisos del govern local presos pel 2017 que ara acabem s’han posposat per l’any que ve la tarifació social a les escoles bressol, la consulta pel camp del Montserratí. I pel 2019 la reforma del Teatre Cirvianum i la millora dels espais de l’escola d’adults (però només en el sentit de la millora de la il.luminació), depenent d’un possible suport econòmic extern.
S’ha quedat sine die la millora de la Plaça Dr Flemming.
Podem dir, doncs que els compromisos adquirits de l’equip de govern pel 2017 ha estat molt insuficient, ja que més de la meitat de les propostes aprovades en el Ple de pressupostos de l’any passat no s’han portat a terme.
En canvi la celeritat en projectes de l’equip de govern que no vèiem bé ha estat molt gran (bé, una celeritat tant gran com l’equip de govern és capaç). Són els casos del premi a l’emprenedoria o el pipi-can de la Cabanya, que va començar molt ràpid i, oh, sorpresa, s’ha encallat en els darrers mesos.
Aquesta manca de respecte dels acords presos han condicionat al nostre grup municipal a l’hora d’encarar els pressupostos del 2018. De què serveix fer propostes, negociar-les, que siguin acceptades si després no són respectats els acords?
Si mirem els pressupostos presentats pel govern municipal, són continuistes, tant que s’hi inclouen alguns dels compromisos acordats amb ERC-JpT l’any passat i que no han estat desenvolupats.
Com ja vam dir en el Ple d’Ordenances la pujada de l’IBI que va aprovar l’equip de govern té una repercussió bàsicament en el capítol 1, el del personal.
Aquesta proposta de pressupost també bé molt condicionat per la finalització del Pla de Barris a mitjans del 2018. Això vol dir que moltes partides només tindran disposició econòmica la primera meitat de l’any, com són les partides per la reforma d’elements comuns, que es manté restringit al Casc Antic (nosaltres en reiterades ocasions hem demanat que s’obri a tot el poble), i diversos programes socials. Diferents regidories de l’ajuntament es fan responsables d’algunes actuacions del Pla de Barris, sobretot en actuacions menors, com ara els calendaris que es reparteixen a finals d’any.
En quan a les inversions, en tenim un seguit que es faran, es deixaran de fer o es faran a mitges segons un pla complementari de subvencions de la Diputació de Barcelona. N’hi ha d’altres que es van arrossegant ja dels darrers exercicis pressupostaris, com ara la reforma del Camp del Montserratí, del Pla d’Accessibilitat, relacionats amb el clavegueram o el trasllat dels Horts Socials; així com de projectes iniciats en els seus tràmits des del passat mandat com ara la Sala Polivalent o la urbanització del C/Giravolt.
També hi ha inversions que veiem bé, com ara el del Parc de Pollancredes, el Parque, inclòs en el Pla de Barris i que per nosaltres era prioritari de fer abans no acabés el Pla de Barris. O les actuacions de millora en les infraestructures de l’aigua, entre d’altres.
També veiem bé partides del pressupost, però és frustrant veure que són partides socials i per la promoció econòmica o inversions que hi són any rere any, però que no es fan servir. Alguns exemples: beques socials, programa social a esports, partides de promoció del poble, de dinamització del comerç, instal.lació de xemeneies de pellet en habitatges de protecció oficial, rehabilitació d’elements comuns al casc antic, l’aire condicionat de la Cooperativa, millores d’il.luminació, clavegueram, manteniment i millora dels asfaltats i els carrers i d’altres. Moltes d’aquestes partides són d’accions que a darrera demanen implicació i voluntat política, d’estratègia de poble, que demanen pro activitat dels regidors per tal de fer possible que tirin endavant. Nosaltres hi podríem estar a favor, però de què serveixen unes partides que tenen el seu finançament al darrera que després no s’executen i l’any que ve serviran per pagar a bancs?
I d’aquestes hi ha partides que ens produeixen pànic, com la de pacificació del trànsit del casc antic. Que no es va executar en el pressupost del 2017 i enguany gairebé es dobla. Ens fa pànic per la deficient gestió de la mobilitat al centre de Torelló, tirant enrere decisions preses, defugint propostes i consensos i aplicant els fets consumats.
Però voldríem parlar concretament de t actuacions que estan en aquests pressupostos:
Pla Contingència per Carnaval:
Establir un fons de contingència per cobrir el Carnaval de Torelló si per diferents motius les activitats que generen ingressos que fan viable el Carnaval, com ara el ball, és una decisió que compartim, i que ja en parlàvem fa temps. Hem de tenir en compte que el Carnaval l’impulsen ciutadans de Torelló a través d’entitats. Quan demanàvem més implicació de l’ajuntament, també era això, donar garanties econòmiques als organitzadors. El Carnaval és de Torelló i l’ajuntament n’ha de ser el garant.
Subvencions a les AMPA:
El canvi de paradigma en les subvencions a les AMPA no l’entenem, no té cap sentit aquesta aposta política per passar d’establir les subvencions a les AMPA de fer-ho a través de conveni a una convocatòria de concurrència competitiva. I dic aposta política, perquè no s’està regularitzant un situació irregular, legalment és correcte signar convenis de subvencions destinades a l’interès públic, i suposo que tots estem d’acord que la tasca de les AMPA és d’interès públic, oi?
Aquest canvi de paradigma a les subvencions de les AMPA, i que amenaça en ser el primer pas a un canvi generalitzat, suposa inestabilitat i posar en entredit la importància de la feina que fan les AMPA. No es podran garantir els ingressos de cada AMPA, pel què dificultarà la planificació i l’estabilitat d’aquestes. Per què canviar de sistema d’atorgament de les subvencions? Aquest canvi ja es va fer en el govern on hi participaven tots dos regidors de FEM i bona part dels regidors de CiU, va ser l’any 2010. No va funcionar.
Casa del Jardí de Can Parrella:
Aquest és l’exemple més clar de la improvisació d’aquest equip de govern. Després de persistir en un model de gestió de l’equipament de la Casa del Jardí, a través d’un bar, que el concurs, mal plantejat va quedar reiteradament desert, després de ser incapaços que aquest edifici s’hi portés a terme l’activitat per la qual es va subvencionar la rehabilitació, ara es fa un replantejament de cop i volta i ens disposem a fer-hi l’escola de música.
Crec que tots estarem d’acord en què l’Escola Municipal de Música necessita un espai propi. Però establir aquest espai necessita d’un anàlisi acurat del què tenim i del què necessitem. L’ajuntament de Torelló, sense comptar la Casa del Jardí, el museu, el teatre, els equipaments esportius i les escoles de primària, compta amb 9 edificis municipals, tres dels quals està sense ús o infrautilitzat. Alguns equipament funcionen bé i d’altres no tant per l’objectiu que tenien. Ara tenim un edifici rehabilitat i que fins ara no sabíem quin ús donar-li i decidim de cop posar-hi l’Escola de Música. És el millor espai per l’escola o és el que tenim buit i que li volem donar l’ús? Comptant que és un espai que podria comptar amb despatxos o sales de reunions i un espai comú i que podria ser de trobada, segur que el millor ús que li podem donar és el de l’escola de música?
Per tot això ens abstindrem.

 
Mots clau
: Pressupostos