Torelló

Notícia

S'aprova una moció d'ERC-JpT perquè s'aprovi un codi ètic dels electes i càrrecs polítics de Torelló

El grup municipal d'ERC-JpT al Ple
El grup municipal d'ERC-JpT al Ple
El grup municipal d'ERC-JpT va presentar en el Ple de juliol una moció per tal que s'aprovi abans d'acabar el mandat un codi ètic dels càrrecs.
La Llei 19/2014 de Transparència, entre d'altres, estableix que els ens locals han d'aprovar un codi ètic i de bon govern, que afecte els serveis públics, els càrrecs electes i els càrrecs polítics de les institucions locals. 
Jordi Casals, portaveu d'ERC-JpT, va explicar que a la web de trasnperència hi ha una informació on es diu que s'hi està treballant en data d'abril del 2016.
La Llei19/14 estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta i que l’establiment d’aquests codis es complementaran amb el principi de publicitat de les activitats, béns i interessos dels alts càrrecs i l’obligació d’observança del règim d’incompatibilitats.
La moció es va aprovar per unanimitat.


Moció d'ERC-JpT-AM per l'elaboració i aprovació del codi de conducta dels electes i càrrecs públics de Torelló