Torelló

Notícia

ERC-JpT dona suport a prorrogar el contracte de servei de l'aigua fins l'agost del 2019, mostrant decepció en la gestió de l'equip de govern

Lluís Sabatés
Lluís Sabatés
En el Ple de juliol, l'equip de govern va proposar la pròrroga del contracte del servei de gestió de l'aigua, que actualment, a Torelló, fa Sorea. Aquesta pròrroga que es fa a tres mesos de la finalització del contracte i fins a l'agost del 2019, és la mesura que s'ha arribat per tenir temps per escollir el model de gestió de l'aigua, sigui a través d'una empresa privada o d'un ens públic, ja sigui directament des de l'ajuntament o a través d'un altre ens, com pot ser el Consell Comarcal d'Osona, que està treballant amb la configuració d'un servei a oferir als municipis de la comarca.
Lluís Sabatés, regidor d'ERC-JpT, va mostrar la decepció del seu grup en com ha gestionat aquest tema l'equip de govern, ja que s'ha anat molt lent i "ara haurem de córrer" ja que el termini de temps fins a l'agost del 2019 pot ser just si el que es vol és establir una gestió directe des de l'ajuntament.
Sabatés va exemplificar la mala gestió de l'equip de govern en la presa de decisió, que s'ha volgut fer col.lectivament per part de tots els grups a través d'una comissió, exposant que aquesta comissió la va crear l’alcalde mitjançant decret el 07/06/16, cinc mesos després de la seva aprovació i no es va posar en marxa fins 11/11/2016.
També va mostrar el malestar per la tardança en la presentació d'un estudi que valorés les diferents opcions de gestió de l'aigua a Torelló, un estudi que es va presentar a la comissió i a la ciutadania fa un parell de setmanes i que mostra que qualsevol sistema és bo econòmicament per gestionar l’aigua, tot i lamentar que "l’estudi es limita a comparar la gestió directe vers la gestió privada" sense tenir en compte altres possibilitats de gestió directe, per exemple "a través d’una empresa pública de l’ajuntament, la participació en altres empreses publiques com CONGEAC" i, a més "només fa una pinzellada de la possibilitat d’encomanar la gestió del servei al Consell Comarcal, amb errors de plantejament inclosos". Però per Sabatés, "la bona notícia d’aquest estudi és que certifica que la gestió pública i directe també es viable econòmicament".
El regidor d'ERC-JpT també va apuntar alguns dubtes sobre la decisió de la pròrroga, no tant pel fet de prorrogar, sinó el com s'ha fet i les limitacions temporals que comporta, però després de posar alguns exemples de com s'ha fet en altres llocs, no va voler entrar "en debat legalistes amb la secretària".
Per tot això, els republicans van donar suport a la pròrroga però deixant pal.lès la vsió crítica amb la gestió de l'equip de govern en el treball per escollir el model de gestió de l'aigua.
Mots clau
: Aigua