Torelló

Notícia

Reconèixer drets, però també exigir responsabilitats a les empreses constructores

Obres a la Sala Polivalent
Obres a la Sala Polivalent
En el Ple de desembre, l'equip de govern va posar en l'ordre del dia la modificació del contracte de la construcció de la Sala Polivalent, per tal de fer un pagament de despeses extraordinaries per feines extres que no es contemplava en els plecs de condicions (+37.174,08€) i per un amidaments incorrectes, és a dir que, que en els plecs de condicions hi ha via menys metres dels reals (+51.336,39€).
Aquests sobrecostos respecte al preu de contractació no tindria gaire més història si no fos perquè el mateix govern de CiU i FEM haguessin descartat sancionar a l'empresa constructora per no respectar els terminis de construcció, tal com estava previst en el plec de condicions, així que l'empresa n'era conscient.
Els grups de l'oposició ja van ser molt crítics en el seu moment amb el govern local per haver decidit no prendre mesures a la primera empresa que va deixar l'obra a mitges, després de reclamar un augment de les retribucions. 
El portaveu d'ERC-JpT, Jordi Casals, va lamentar "la manca de coherència del govern local per reconèixer els drets de l'empresa constructora, però en canvi no exigir les responsabilitats d'aquesta", a més de recordar que en altres obres, com en el C/ Rocaprevera, sí que es va sancionar a l'empresa per norespectar terminis. "Per què uns sí i altres no?".
Tant l'alcalde Sant Vivet (CiU) com David Forcada (FEM) es van escudar en els "tècnics de l'ajuntament" i que "les obres de la Sala Polivalent no creaven molèsties als veïns".
Finalment, Casals, va acabar preguntant a Vivet i Forcada "quin missatge dóna aquest govern quan posa unes regles i si algú se les salta no hi ha conseqüències?"

El 9 Nou: Torelló no reclamarà cap indemnització pel retard de les obres de la sala polivalent