Torelló

Totes les notícies

No d'ERC-JpT a destinar 750.000€ del superàvit del 2016 a bancs

El 2016, l'ajuntament de Torelló va tancar amb un superàvit de més d'1,12M€, això vol dir que "no es van executar actuacions pressupostades per valor d'1,2M€, necessàries i que en part es finançaven amb impostos pagats per la ciutadania de Torelló", segons Jordi Casals, portaveu d'ERC-JpT. Amb la intervenció de l'Estat Espanyol a les finances locals a través de LRSAL, aquest superàvit només es pot destinar a pagar deute (l'Estat prioritza el pagament a bancs, els seus "amics" rescatats amb els diners de tots) i a "inversions financerament sostenible" (que no comportin un cost nou arran de l'inversió, per exemple arreglar el ferm d'un carrer no genera un nou cost, però sí fer un equipament nou, que genera noves despeses en el manteniment i la gestió). L'equip de govern de CiU i FEM van proposar aplicar aquest important superàvit a pagar deute bancari per valor de més de 750.000€, 220.000€ en pagar el deute amb SOREA (d'actuacions de la Potabilitzadora i la xarxa d'aigua) i 149.000€ en "inversions financerament sostenibles". ERC-JpT hi va votar en contra, per què? EN CONTRA de tenir un superàvit de 1,12M€, el pressupost s'ha d'executar, si no, o bé es deixen de fer actuacions necessàries o bé els torellonencs paguen més impostos dels necessaris. EN CONTRA de destinar només 149.000€ en actuacions pel poble i més de 750.000€ en pagar als bancs, deutes assumible per l'ajuntament.  A FAVOR d'eixugar el deute amb SOREA, l'empresa que té el contracte de gestió de l'aigua municipal, que si no es pagava abans de la fi del contracte al 2018, aquest quedava prorrogat. Quan es va fer ús d'aquest crèdit de SOREA el passat mandat, amb ERC al govern, es va agafar el compromís de pagar-lo dins el termini, així s'evitava la pròrroga automàtica i es podia decidir lliurement quin model de gestió de l'aigua vol Torelló.

Jordi Casals

El govern de Torelló no va fer ús en el 2016 de 230.000€ en millores en l'enllumenat públic, clavegueram i accessibilitat

Jordi Casals, portaveu d'ERC-Junts per Torelló, va lamentar en el Ple d'abril de Torelló, en el punt on es donava compte de la liquidació del pressupost del 2016, del superàvit d'1,5M€, és a dir, és a dir la diferència d'1,5M€ entre un major ingrés i una menor despesa. Entre la manca de partides desenvolupades, Casals va exposar com a exemple: - 230.000€ en accessibilitat, enllumenat públic i clavegueram, sabent els dèficits que ha patit Torelló en aquests àmbits. - 56.000€ en programes socials i d’inclusió - 10.000€ en polítiques de promoció de Torelló - 5.500€ en activitats culturals - i prop de 10.000€ en manteniment d’equipaments esportius i mobiliari esportiu. Que hi hagi superàvit vol dir que hi ha hagut uns ingressos que venen, d'una manera o altra, dels impostos dels ciutadans, superiors als diners que s'han gastat fent polítiques públiques, o sigui que o bé hi ha excés d'impostos o bé hi ha hagut poques polítiques públiques. Però a més, en l'exercici 2016, es van deixar d’ingressar subvencions de la Diputació, que surten cada any, per finançar activitats dels ajuntaments, per valor de: - 17.000€ en promoció econòmica i ocupació juvenil, - 10.000€ en polítiques de Ciutadania i d’Igualtat - 6.600€ en Joventut, - 9.000€ en Educació Subvencions que s’havien pressupostat i que no s’han obtingut per un valor total de més de 42.000€, una part petita del pressupost global, però molt gran tenint en compte les petites partides den promoció de poble i comerç, de les polítiques de ciutadania i igualtat, de polítiques de joventut i de promoció de l'educació. Per altra banda, Jordi Casals també va lamentar la "nostra contrarietat per l’acumulació de romanent, que la legislació espanyola de control de les finances municipals imposa" i que només es pugui fer servir per "unes mesures que, a compta de perjudicar els ciutadans a través de limitar de l’acció dels seus ajuntaments, malgrat tinguin un nivell d’endeutament més que correcte, busca donar sortida a les dades macroeconòmiques de l’Estat en quan a endeutament espanyol i a beneficiar el sector bancari".

Torelló, Ple

El pressupost de Torelló pel 2017 incorpora nou propostes d'ERC-JpT

En el Ple de desembre de Torelló, es va aprovar el pressupost pel 2017. El grup municipal d'ERC-JpT ha aconseguit que s'incorporessin 9 propostes d'un total de 12 presentades. Les propostes acceptades són: 1. Camp de Futbol del Barri de Montserrat  Pressupostar partides plurianuals per tal de poder donar resposta a les propostes que els veïns prioritzin en una consulta popular. Aquesta consulta s’ha de basar en les propostes que van sortir en les assemblees de barri que es van fer en el passat mandat: FASE A. L’Espai que ocupa el camp de futbol on hi ha d’haver les propostes elaborades en l’assemblea de barri (espai d’esports, jocs infantils, mobiliari urbà, enjardinament, obrir l’espai) FASE B. Transformar l’espai dels vestidors en un espai polivalent i adequar l’accés a l’espai Es comptabilitzarà el cost que suposa cada fase i el possible calendari d’execució que suposaria. 2. Reforma del Teatre Cirviànum Pressupostar l’inici de la reforma, incloent la reforma de la platea, del Teatre Cirviànum, comptant que ja hi ha un primer estudi on es plasmen les necessitats que té l’equipament i una orientació pressupostària. 3. Millora dels espais de l’escola d’adults a la Cooperativa Pressupostar l’inici de les reformes a l’espai de la Cooperativa per dignificar els espais de l’escola d’adults i el PQPI.L'actuació que es compromet és la d’obrir l’espai interior com a espai d’esbarjo pels estudiants, així com un espai de pas i obert per la ciutadania en general. 4. Col·locació de noves papereres i bancs al municipi Pressupostar una partida per col·locació de noves papereres i bancs al municipi, donant cobertura al tot el poble, a partir de l’inventari realitzat el passat mandat durant l’elaboració  del Pla de l’Arbrat. Treballar de forma planificada per instal·lar les paperers i bancs on sigui necessari a tot al municipi, si cal en un pla de xoc plurianual. 5. Crear una partida per establir un fons econòmic per encarar la tarifació social de les matrícules en els serveis educatius municipals Durant aquest any s’ha anat parlant de la tarifació social sobretot en l’àmbit educatiu i s’ha aplicat estrictament en el servei de menjador de les escoles bressol municipals.

Ple, Torelló

Jordi Casals: "l'abstenció al pressupost d'ERC-JpT és finestra d'oportunitat per col.laborar i sumar pel poble"

ERC-JpT es va abstenir en la votació sobre el pressupost del 2017 per Torelló. Jordi Casals, portaveu d'ERC-JpT, va manifestar que "l'equip de govern ha de veure que aquesta abstenció és en positiu i amb contingut", fruit de l'acceptació de les propostes del seu grup, i que havien d'entendre que era "una finestra d'oportunitat per col.laborar i sumar pel poble", "som conscients que ens vàreu situar a l'oposició però hem estat i serem sempre propositius, i en les negociacions d'aquest pressupost ho hem demostrat", va dir Casals. Abans, el portaveu republicà, va mostrar la seva satisfacció per les ganes de negociar de l'equip de govern i per l'acceptació de nou propostes del seu grup, d'un total de dotze propostes presentades; "unes propostes de calat i que milloren el pressupost, pensant amb Torelló i la seva gent", va afirmar el d'ERC-JpT, per després afegir que "hem volgut ser pragmàtics i hem plantejat propostes assumibles, deixant al calaix propostes importants, com l'Avinguda Pirineus, que sabem que l'equip de govern no prioritzaria", la voluntat era arribar a una entesa, va afegir. En quan a la globalitat del pressupost, Casals va afirmar que no el podien assumir com a propi, malgrat les propostes acceptades, ja que el seu grup no havia pout incidir en l'estructura del pressupost ni el govern havia acceptat cap proposta que suposés abandonar propostes pòpies. El pressupost presentat "inclou propostes que nes les podem sentr pròpies, com ara la Sala Polivalent o el C/ Nou", però n'hi ha que "nosaltres no podem acceptar com ara destinar 35.000€ per una zona de gossos, més de 10.000€ per un assessorament d'una empresa en maèria de comunicació o 4.000€ per un premi a l'empresari, no en un pressupos que no creix" va dir Casals. El republicà també es va mostrar contrarietat per prioritzar posar aire condicionat a la planta de la Cooperativa de Promoció Econòmica i el Consorci enlloc d'encarar les necessitats més urgents a la planta de l'Escola d'Adults, o instal.