Torrelles de Llobregat

Notícia

POSICIONAMENT DEL GM D'ERC TORRELLES EN EL PLE ORDINARI DEL 27-05-2021

Aquest és el nostre posicionament en cada punt del Ple ordinari de maig.
 
1. Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat a la carta alimentària de la Regió Metropolitana.
 
La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona és un instrument de coordinació estratègica pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local i metropolitana.
Els objectius generals de la CARM són:
  1. Donar visibilitat, suport i fer reforç dels processos que s'esdevenen a escala local per a la transició a un model de major sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d'un sistema alimentari més just, segur, sostenible i saludable, sobre la base de criteris socials, ecològics i de proximitat
  2. Establir un marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana amb la implicació de tots els actors de l'anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l'empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació
  3. Integrar la mirada metropolitana en el projecte Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 (CMAS21), que inclourà la trobada anual d'alcaldes i alcaldesses de ciutats de tot el món signants del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà (MUFPP)
 
La CARM vol ser palanca per a què s'impulsin projectes i iniciatives que afavoreixin el canvi de model alimentari i coordinar els que ja existeixen.
Quins són els principis de la CARM?
  • Garantir el dret a l'alimentació de totes les persones, en qualsevol lloc i a qualsevol moment
  • Alimentació com a política pública transversal
  • Visió integral del sistema alimentari
  • Bo per les persones, pel territori i pel planeta
  • Rellevància de l'escala regional-metropolitana
  • Reconnexió urbà-rural
  • Col·laboració i transparència
 
En aquest sentit, i tenint també en compte l’arrel de pagesia que rau en el substrat del nostre municipi, El Grup Municipal d’Esquerra ens posicionem a favor que Torrelles s’adhereixi a la Carta Alimentària.
 
Aprovada per Unanimitat.
 
 
2. Proposta d'aprovació del preu just en l'expedient expropiatori i d'apreuament per mutu acord de la finca del carrer De les Vinyes 58,  ordenant i facultant a l'Alcaldia pel seu abonament.
 
Tractant-se d’un mer expedient de tràmit per una decisió aprovada en ple, mantenim el nostre criteri d’abstenir-nos en aquelles qüestions de mera gestió administrativa del Govern.
Aprovada per 7 vots a favor i 6 abstencions.
 
 
3. Proposta d'aprovació del projecte titulat “Prevenció d’Incendis als Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) Garraf (B7) i l’Ordal (B6)”, promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
 
La prevenció dels incendis al nostre municipi és un element estratègic per la natural conformació boscosa del nostre entorn. No hem de davallar la guàrdia, perquè cada estiu el vivim amb la preocupació de no tornar a viure cap incendi a Torrelles.
 La feina desenvolupada per la Conselleria d’Agricultura avala el nostre posicionament a favor de l’aprovació d’aquest projecte que, esperem, faci un arranjament dels camins que facilitin l’accés a les fonts i hidrants en cas que haguem de fer-los menester.
 
Aprovada per unanimitat.
 
 
4. Proposta d’adjudicació del contracte de concessió del servei de bar del CEM Can Coll.
 
El CEM de Can Coll ha esdevingut un lloc de trobada per a la societat torrellenca. Un espai d’esbarjo i d’esport que compartim les veïnes i veïns amb un especial carinyo. Volem que funcioni i que funcioni bé.
 
Tot i que al tractar-se d’un tràmit de gestió podríem abstenir-nos, la significació especial del CEM ens porta a votar favorablement. Estem contents que s’hagi pogut resoldre a favor d’un projecte de solvència com és el que ha presentat en Albert Perales, un referent de la gastronomia local.
 
Esperem, però, que les indicacions que va fer el nostre Grup en el ple anterior sobre la necessitat que el món de la cultura local trobi en el CEM de Can Coll un espai on desenvolupar-se hagin trobat acollida en la proposta guanyadora i que, així que sigui possible, puguem gaudir d’un espai que, a més de trobada, serveixi pel gaudi cultural local.
 
Aprovada per Unanimitat
 
 
5. Moció per declarar Torrelles de Llobregat municipi amic de la lactància
Materna.
  
La llet materna és el millor aliment per al nadó durant els primers mesos de vida, doncs cobreix totes les seves necessitats físiques, alhora que afavoreix el vincle afectiu entre mare i infant. La lactància materna és una qüestió de salut, no només física, sinó també mental tal i com reconeixen prestigioses institucions.
 
Cal subratllar l’enorme importància de sentir‐nos acompanyades en l’etapa de maternar i per aquest motiu hem de vetllar per a què l’Espai Nadó, i col·lectius i/o grups de criança que es puguin crear en un futur a Torrelles, disposin d’espais on reunir‐se per intercanviar experiències i on les famílies puguin fer xarxa.
Com a municipi ens toca facilitar-los els espais i els recursos que necessitin, i garantir el dret a la lactància materna arreu.
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra proposem al Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat a manifestar‐se a favor de la lactància materna proclamant i fomentant els drets de mares i infants.
 

Aprovada per unanimitat.
 
 
6. Moció davant l’escalada de violència a Palestina.
 
El que està succeint als territoris ocupats per Israel ens ha deixat imatges esfereïdores aquests dies. La desproporció entre ambdós pobles afectats és notòria i, malauradament, Israel ens ha acostumat a situacions molt difícilment assumibles pels valors occidentals de respecte als drets humans. Tot i això, cal recordar que Hamàs és un mal company de viatge que sovint utilitza la població civil palestina com a escut per a les seves accions. Des de les seves posicions d’aquesta organització s’han llançat més de 3700 projectils a objectius civils israelians. Els morts, més de 230 la immensa majoria de la banda palestina, però, no haurien d’haver-se produït i lamentem cada un d’ells.
 
Sabem del valor simbòlic d’aquesta moció, però no podem abstreure’ns de la realitat i volem votar a favor que Torrelles estigui a la banda dels que lluitem per la pau i denunciem, alhora, la venda d’armament a Estats que no tenen escrúpols de fer-lo servir contra la població civil, sempre indefensa.
 
Aprovada per unanimitat.
 
 
 
PRECS I PREGUNTES.

1-Horari d’apertura del cementiri de Torrelles.
Hem rebut diverses queixes de veïns que el cementiri, tot i tenir el cartell a la porta indicant que roman obert dissabtes i diumenges de 10h a 17h, resta tancat per accedir-hi algunes vegades i s’ha hagut de trucar a la Policia Local per obrir-lo. Ens agradaria saber si aquestes queixes han arribat a l’equip de Govern i com es pensa actuar al respecte.
 
2-Actualització de l’IBI.
 En un ple anterior ja vam tractar la situació de la no actualització de l’IBI a Torrelles i en una Comissió Informativa, l’equip de Govern actual va declarar la seva intenció d‘abordar aquest tema que ens està afectant negativament. El nostre grup va publicar el desembre un article al nostre web, que convidem a llegir-lo de nou, tot indicant la situació en que es trobava aquest tema. Ens agradaria saber en quina situació està aquest tema.
 
 
3-Taules de treball pendents de posar-se en marxa.
 Ens agradaria saber en quina situació es troben les taules de treball de Memòria Democràtica i la Taula de Barris que han estat aprovades des de fa mesos.
 
 
4-Manca de papereres al municipi.
 En un ple anterior vam denunciar la manca de papereres al municipi i vam demanar si hi havia cap mapa per poder-les localitzar. Sembla que sí hi ha un mapa d’aquestes característiques, tot i que la resposta del Govern en aquell ple no va acabar de confirmar-ho. Reiterem que hi ha zones del municipi que haurien de nodrir-se amb papereres i ens agradaria poder quedar amb la regidoria responsable per analitzar la qüestió.