Torrelles de Llobregat

Notícia

Posicionament del GM ERC-Torrelles al Ple ordinari 1 de desembre 2021.

Us deixem el nostre posicionament del Ple de desembre.

1-Ratifiquem el canvi de Portaveu del nostre GM, que passa a ser la regidora Ainoa Olza Garcia.

 
https://locals.esquerra.cat/torrellesdellobregat/article/108744/-21
 
 
2. Aprovació inicial del Pressupost Municipal i els seus annexes per a l'exercici 2022
 
Desprès de fer una lectura en profunditat del pressupost municipal de 2022 i, més enllà d’apreciar les variacions numèriques dels capítols més significatius, i les justificacions contextuals que s’hi donen, el que voldríem, des del nostre grup municipal, és fer-ne una valoració global, i des del concepte. I en aquest sentit, ens sembla prou coherent, continuista, ben treballat, i amb marcat criteri de prudència. Però també té una lectura des dels fets, i aquí, com en  els 2 pressupostos anteriors, no ens cansarem de dir que potser caldria ser més proactiu que reactiu, que cal pensar i pactar amb acords de llarg recorregut, nous plantejaments en grans àrees d’activitat i d’inversió que comportin noves i perdurables fonts d’ingressos. O això o, amb plantejaments estacionaris creiem que estem en la trajectòria de que Torrelles acabi sent un barri de Sant Vicenç.  Per això volem convidar el futur alcalde a que promogui, de bon començament, converses de llarg abast amb el nostre GM, si bé el desitjable seria que fos amb totes les forces representades al consistori.
Tornant al punt que estem votant, la pulcritud que ens sembla veure en el pressupost per a l’any vinent, i en línia amb el criteri habitual del nostre grup en temes d’ordre intern del govern, ens abstenim.
 
 
3. Nomenament dels consellers i conselleres del Consell d'Infants de Torrelles de Llobregat
 

Des de ERC-Torrelles volem felicitar les conselleres i els consellers que representaran la veu de la resta d’infants del poble. La vostra visió, les vostres crítiques i les vostres propostes son molt importants per a poder millorar el poble, pel futur, perquè en el futur, que és vostre, hi teniu molt a dir.
Sou aquí per això, per a dir la vostre de tot el que a vosaltres us sembli important i interessant. Així que us animem a escoltar tot allò que la resta d’infants tenen a dir, a transmetre’ns-ho i no callar mai, i a lluitar i treballar per millorar Torrelles.
Júlia, Alejandro, Cèsar, Júlia, Nel, Abril, Aran, Cloe i Andrei moltes felicitats i molts encerts!
 
 
4. ERC-Torrelles presentem la Moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones.
 
Com cada any, des de ERC-Torrelles presentem la moció 25N per l’eliminació de les violències masclistes, aquest any la presenta el nostre regidor Ferran Alves.
Demanem a Ple condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer de Torrelles un espai lliure de violències masclistes, amb plans d’acció adaptats a les noves realitats locals, garantir la formació́ especialitzada dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista, eradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament, i instar els organismes supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista. APROVADA PER UNANIMITAT!
 
5. ERC-Torrelles presentem, la Moció en relació a la nova normativa que regula l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 
La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la gran majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de competències municipals. Amb les dades de la liquidació 2019 els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest impost, 2.675 milions al conjunt de l’Estat, arribant a representar en molts casos més del 15% sobre el total d’ingressos tributaris.
En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua hauria desmuntat totes les previsions pressupostàries, obligant a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives.
Davant aquesta situació l’Estat s’ha vist obligat a fer en 15 dies la feina que no va fer en 4 anys i mig, fet que demostra que va mancar determinació per solucionar el problema i que ho van anar posposant fins que no han tingut més opció que abordar-ho, fruit d’una sentència contundent que a més posava el focus en la inacció del legislador estatal.
Les primeres estimacions fetes per diferents ajuntaments apunten que amb aquesta nova metodologia s’hauria ingressat al voltant d’un 30% menys del que s’ha ingressat per plusvàlues en el que portem d’exercici 2021. I aquí és on cal destacar la referència que feia la pròpia sentència del TC conforme corresponia al legislador estatal efectuar la reforma necessària de l’impost, garantint addicionalment el principi de suficiència financera de les entitats locals, recollit a l’article 142 de la Constitució.
Per això des de ERC-Torrelles demanem instar al govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals, tant per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en que no s’ha pogut exigir l’impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de liquidar i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà retornar als contribuents en base als fonaments de la sentència del TC. I crear un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.
APROVADA PER UNANIMITAT!
 
6. Declaració sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest AMI.
ERC-Torrelles, CAT i Junts per Torrelles presentem la MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA de l’AMI.
Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en castellà, l’Associació de Municipis per la Independència proposa a tots els ajuntaments catalans donar suport al manifest de la plataforma unitària Somescola, així com recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al model d’escola catalana i a la llengua del nostre país.
https://www.acm.cat/juridic/mocio-suport-model-escola-catalana-30-novembre-2021 en


Recordeu  podeu seguir els plens a traves del canal de youtube de l'Ajuntament!