Torrelles de Llobregat

Notícia

Construint el futur.

Comença el curs
No només als centres educatius i universitats, sinó també, i especialment als centres d’activitats socials, associatives, creatives,...i polítiques. És una segona vara de mesurar, al costat de la dels anys naturals...

Per al nostres, la gent d’ERC-Torrelles, és ben bé així. I ens trobem que comença un nou curs carregat de novetats, il·lusions i expectatives.
En primer lloc, i fruit del debat entre els membres de l’executiva de la secció local, hem acordat fer una tasca d’obertura intensa i extensa, a noves persones, posant un especial accent en el jovent, però sense que això sigui en detriment d’altres col·lectius de més edat. Estem vivint uns temps molt canviants, incerts possiblement, però indubtablement reptadors. I en aquest sentit cal nodrir-nos de noves idees, contrastar amb gent nova els nostres parers... obrir-nos, en definitiva.

No menys important és la tasca que també hem engegat, d’apropament a col·lectius de torrellencs i torrellenques que, per un o altre motiu no ens sentien tan aprop com desitjaríem. Aquesta tasca pretén, d’una banda saber les inquietuds de la ciutadania, i d’altra, que les nostres propostes siguin conegudes de viva veu pel màxim nombre de persones.

I en tercer lloc, però tan important com els altres dos punts:  al final d’aquest curs, l’examen es diu Eleccions Municipals.

I amb tota la il·lusió del món, però també amb responsabilitat, actitud constructiva i mirada llarga, sapigueu que s’està construint un equip de persones que constituirem la candidatura d’ERC per Torrelles; i que tenim la sana ambició de governar , perquè ens volem guanyar la confiança de la majoria de persones que hi vivim. I posarem tot de la nostra part per aconseguir-ho. Comptem amb tots i totes vosaltres!

Ferran Alves García
Candidat a les eleccions Municipals 2023