Tortosa

Documents

MOCIÓ PER RESOLDRE LA MANCA DE CONCILIACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS I DRETS DE L’AJUNTAMENT AMB LES DADES COMPTABLES.
Llegeix
MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Llegeix
MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESPAIS PER A GOSSOS (PIPICAN) I PER A UNA CAMPANYA DE CONTROL DE LES DEFECACIONS A LA VIA PÚBLICA
Llegeix
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA MILLORA DE LA COMUNICACIÓ CIUTADANIA-AJUNTAMENT I PER A LA INTERVENCIÓ RÀPIDA A L’ESPAI PÚBLIC
Llegeix
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A UN PLA DE MILLORA DE LES FONTS URBANES DE TORTOSA
Llegeix
PROPOSTA D’ACORD PER A LA MILLORA DEL PONT DE L’ESTAT
Llegeix
MOCIÓ PER EN DEFENSA DEL CABAL AMBIENTAL DEL RIU EBRE
Llegeix
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA TAULA DE TURISME DE LA CIUTAT DE TORTOSA
Llegeix
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UN FONS DE RESCAT PELS AFECTATS DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA COOPERATIVA DE L’ALDEA
Llegeix
MOCIÓ DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC FERRERIES-NORD
Llegeix