Urgell

Notícia

S'aprova incialment el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d'Agramunt per unanimitat

L’Ajuntament d’Agramunt va donar el vist-i-plau a l'aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per unanimitat. Aquest Pla, que ha de definir el creixement urbanístic del municipi per als propers anys, queda pendent de l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El POUM d'Agramunt ja va ser aprovat inicialment el 2014, estant a exposició pública fins al novembre del mateix any. Tanmateix, un cop finalitzat el termini d’exposició pública, i presentades totes les al·legacions, el 18 de desembre de 2015 es va rebre l’informe de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que informava desfavorablement sobre les previsions de creixement previstes del POUM. El document recentment aprovat incialment de nou, proposa creixements moderats i reals i ja no contempla tot el que no està edificat a la zona inundable, consolida la zona verda alliberada i es disminueixen els  equipaments respecte a la proposta anterior. El POUM proposta un sostre residencial de 707.000 m2 que comportarà que Agramunt pugui créixer amb 1567 nous habitatges. Una proposta d’un creixement moderat, perquè les recomanacions d’Urbanisme és que es treballi per evitar el despoblament del nucli antic i també el dels pobles del municipi. També es preveuen noves hectàrees per a equipaments públics, zones verdes o sòl industrial.

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va destacar que 'avui tenim el plaer de presentar-vos aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, on hem recollit totes les al·legacions possibles de les anteriors propostes, perquè aquesta és una de les decisions més importants per al futur d’Agramunt ja que és i serà una eina imprescindible pel futur”.

La redacció d'aquest pla urbanístic s'ha dut a terme buscant el màxim consens, treballant-lo de manera transversal i amb molt diàleg amb totes les administracions i departaments implicats, perquè la proposta finalment presentada sigui el màxim d’acurada i tenint en compte les possibles al·legacions. El document a més, recull totes les al·legacions presentades en l’aprovació inicial del 2014.

En el mateix ple de l'Ajuntament d'Agramunt es va presentar la documentació que acompanya al POUM: les normes urbanístiques, un catàleg de béns protegits, l’agenda i una avaluació econòmica i financera, una memòria social, un informe de sostenibilitat ambiental, un estudi de mobilitat i un altre d’inundabilitat.