Vallès Occidental

Notícia

El Grup Comarcal d'Esquerra Republicana lamenta que es limiti el debat polític al Consell Comarcal del Vallès Occidental

Consell Comarcal Vallès Occidental
Consell Comarcal Vallès Occidental
El Grup Comarcal d'Esquerra Republicana lamenta que es limiti el debat polític al Consell Comarcal del Vallès Occidental


El President ha exclòs de l’ordre del dia del Plenari, d'avui dijous 18 de març, dues mocions presentades pel GC d'Esquerra una en solidaritat amb Pablo Hasél i l’altra en suport a l’Amnistia per a les persones preses, exiliades i represaliades.

El GC d’Esquerra al Vallès Occidental expressa la més absoluta protesta amb la limitació del debat polític i el bloqueig a l’exercici de participació política que es produeix al Consell Comarcal del Vallès Occidental. I està en total desacord amb l'exclusió de l’ordre del dia del Plenari d'avui per part del president, excusant-se en un informe de Secretaria, de dues mocions presentades pel GC d'Esquerra, una en solidaritat amb Pablo Hasél i l’altra en suport a l’Amnistia per a les persones preses, exiliades i represaliades.

Limitació de l'expressió política al Consell Comarcal
El GC d'Esquerra recorda que aquesta no és la primera vegada que es limita el dret a la participació política, ja que al ple del passat setembre es va impedir debatre la moció d’Esquerra per retirar els honors a Joan Carles I i reprovar l’actuació del govern espanyol en la seva fugida usant aquesta mateixa argumentació.

El GC d'Esquerra ha tornat a presentar pel procediment d’urgència les dues mocions no admeses per aconseguir obrir el debat polític al Ple, conscients que és l'única via possible per salvar la limitació imposada per la Presidència. Juntament amb la defensa de les mocions, Esquerra ha denunciat el bloqueig que suposa a l’exercici de participació política restringir l'única acció propositiva que disposen els grups fora del govern comarcal.

El Consell Comarcal hauria de ser un espai autènticament democràtic
El GC d'Esquerra, sense a entrar a valorar les argumentacions jurídiques, remarca la indiscutible incoherència que suposa el fet que la mateixa moció es pugui debatre i votar en altres Consells Comarcals o municipis però no al plenari del Consell Comarcal del Vallès Occidental. I considera especialment flagrant aquesta contradicció és en el cas de la moció de suport a Pablo Hasél, ja que aquesta sí que es va admetre a tràmit en el Ple Municipal de Castellar, on Ignasi Giménez és alcalde, i on ell mateix hi va votar a favor.

El GC d'Esquerra reconeix la responsabilitat última del President comarcal, un cop pres en consideració l’informe de secretaria, a incorporar o no els punts a l’ordre del dia, però destaca també que la inclusió d’aquestes mocions no obliguen a cometre cap il·legalitat ni al President ni al Consell Comarcal, i que no suposen cap adopció de mesura concreta ni cap conseqüència econòmica per la institució.

Els consellers comarcals d'ERC haurien acceptat, si fos necessari, introduir les esmenes formals que hagués indicat la Secretaria per tal que els acords no infringeixin cap norma ni obliguin el Consell Comarcal a fer-ho. Però no estan disposats a permetre que es limiti la possibilitat de sotmetre al Plenari les propostes que consideri oportunes i estudiarà les vies legals disponibles per recórrer aquesta decisió.

Mocions del ple de març
Finalment les mocions no incloses en l'ordre del dia, han estat admeses a debat per urgència, i aprovades tot i els vots en contra del partit socialista, Ciutadans i PP.
En aquest Ple també s’ha aprovat una tercera moció del Grup Comarcal d’Esquerra per la que el Consell Comarcal del Vallès Occidental demanarà que resolgui la caducitat de l’estudi d’avaluació ambiental del Quart Cinturó i la impossibilitat de prorrogar aquest tràmit preceptiu faria que tot el projecte torni al tràmit inicial.

Grup Comarcal d’Esquerra al Vallès Occidental
Dijous 18 de març de 2021