Vallès Occidental

Notícia

El Grup Comarcal d'Esquerra Republicana eleva al Consell Comarcal del Vallès Occidental la defensa del Cànon Català de Residus

El grup comarcal d’Esquerra porta a debat del ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental una moció per la defensa del Cànon Català de Residus.
 
El conseller comarcal Jordi Plaza defensava la moció exposant: “la tramitació actual, tal com està prevista, és un greuge pels territoris amb normativa pròpia i la llei espanyola ens farà endarrerir la feina feta al nostre país des del 2004” explicant que: “el cànon català de residus, és una recaptació de caràcter finalista per implementar i potenciar polítiques actives per la reducció de residus” sobre la necessitat de la llei espanyola destacava: “no ens posicionem en contra de res, estem satisfets de què per fi l’estat espanyol se sumi a la lluita contra el canvi climàtic” puntualitzant:no ens podem permetre que signifiqui un endarreriment en les polítiques que ja realitzem exitosament a Catalunya.”
 
La moció per la defensa del Cànon Català de Residus va rebre el suport de tots els grups del plenari, exceptuant el vot en contra dels Socialistes i Ciutadans.
 
Esquerra Republicana del Vallès Occidental defensa que, el cànon català de Residus “és un exemple a Europa de fiscalitat adequada, i no ens podem permetre una pèrdua de competències pròpies, ni una reducció d’ingressos en aquest ens supramunicipal per la millora de les polítiques en la reducció de residus.”.


Altres acords assolits al Consell Comarcal

Al ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental el grup republicà va votar favorablement en l’aprovació i promoció entre els municipis de la guia per a una comunicació inclusiva.
 
El plenari de l’ens supramunicipal es va adherir, per unanimitat, al Manifest del Dia Internacional de les Dones, que es va celebrar el 8 de març.