Vallès Occidental

Notícia

El Grup Comarcal d'Esquerra Republicana aconsegueix que el Consell Comarcal del Vallès Occidental doni suport a la ILP #RegularizaciónYa

La consellera comarcal Montse Soler defensava la moció exposant: “Demanem obrir un procés extraordinari de regularització de la situació administrativa de les persones migrants que viuen a l’Estat espanyol abans de l’1 de novembre de 2021.” explicant que: “parlem de persones en situació administrativa irregular, no pas de persones il·legals”
 
Sobre la necessitat de recolzar la ILP #RegularizaciónYA destacava: “La situació d’irregularitat administrativa significa que les persones no tenen reconeguts ni garantits els drets bàsics que comporta l’estatus de ciutadà o ciutadana.” puntualitzant:És una qüestió de defensa dels drets humans. Regularitzar és necessari per donar l’opció d’una vida digna i estable a milers de les nostres veïnes i veïns de totes les edats.”
 
La votació va prosperar, tot i que els grups de JuntsxCat i Socialistes es van abstenir, i Ciutadans i Populars van votar en contra de la moció per donar suport a la campanya de la Iniciativa Legislativa Popular del moviment de persones migrants “RegularizaciónYa”.
 
El grup comarcal d’Esquerra també porta a debat del ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental una moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de Rodalies.
 
El conseller comarcal Albert Turon va defensar la necessitat de presentar la moció tot explicant que: “no podem fer front a l’emergència climàtica sense canvis en el model actual de transport basat en el cotxe provat i els combustibles fòssils.” tot reblant: “És urgent i imprescindible executar les inversions pendents i les millores necessàries per dignificar i garantir un servei digne per a milers d’usuaris. Catalunya mereix un transport públic de qualitat.”

Esquerra Republicana del Vallès Occidental defensa que, “La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del país, i per garantir una mobilitat sostenible que permeti avançar de l’hegemonia dels vehicles privats cap a sistemes compartits. En plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant desconfiança i aversió cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat i una mala gestió política.”.

La moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de Rodalies va rebre el suport de tots els grups del plenari, exceptuant el vot en contra dels Socialistes i Ciutadans, i l’abstenció de la consellera popular.