Vallès Occidental

Notícia

Al servei de les polítiques de comerç dels municipis

Article d'Isaac Albert, diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona i portaveu d'ERC-MES Ajuntament de Terrassa
La Gerència de Serveis de Comerç (GSC) de la Diputació de Barcelona manté la vocació de suport al desenvolupament de les polítiques dels municipis de la demarcació en matèria de comerç, fires i mercats. Els instruments de la GSC són la creació i desenvolupament de programes i recursos tècnics d'aplicabilitat directa que conviuen i complementen el suport econòmic als ens locals i a les entitats representatives del sector, així com els convenis de col·laboració amb altres entitats, tant públiques com privades. Els objectius a aconseguir durant el període 2015-2019 passen, inicialment, per la definició i sistematització d'un sistema d'informació i anàlisi permanent sobre el sector del retail, tant de l'oferta existent com dels hàbits dels consumidors. 

Aquest coneixement analític ens permetrà actualitzar la definició de les polítiques d'intervenció sobre el model de comerç urbà a partir d'un marc genèric de tota la demarcació, tot i respectant i potenciant les necessitats i característiques de cada territori, més enllà del concepte de terme municipal.

Les tasques de la GSC passen, també, per la detecció i aprofitament del coneixement de noves fórmules de gestió i de comercialització, permanents o efímeres, que complementen el paisatge comercial del nostre país. En aquest sentit, s'accentua la centralitat dels programes de suport a les empreses, a la seva competitivitat i a la seva implantació mitjançant sistemes de formació i acompanyament.

Un dels altres objectius principals a assolir és consolidar els mercats municipals com a equipaments d'excel·lència, en tant que referents de l'oferta de producte de qualitat i proximitat, patrimoni arquitectònic i model de gestió mitjançant la creació i consolidació de la Xarxa de Mercats Municipals.
Finalment, la GSC dóna suport als municipis en la gestió i millora dels mercats de venda no sedentària i dels esdeveniments firals, mitjançant el desenvolupament d'instruments normatius i analítics, i donant suport a la redefinició i millora de mercats setmanals i fires.


*Article publicat a la pàgina del Grup d'ERC a la Diputació de Barcelona.