Vallès Oriental

Notícia

El ajuntaments republicans de Vallès Oriental sumen 342 mesures contra la COVID19

L’acció social i la promoció econòmica centren el gruix d’intervencions
Els vint ajuntaments del Vallès Oriental on Esquerra Republicana participa en el govern sumen 342 accions per pal·liar els efectes de la COVID19. El gruix de les mesures adoptades pels diferents equips de govern són de caràcter social –160– mentre que les destinades a la promoció econòmica arriben a les 123. En el terreny sanitari, s’han fet una seixantena d’iniciatives complementàries a les que ha dut a terme directament el Departament de Salut a la comarca. Aquest és el resultat del recompte fet des de la federació comarcal d’Esquerra Republicana-Acord Municipal.
Els disset ajuntaments on ERC és el soci majoritari són els que acumulen més accions de govern en el terreny social, amb tretze mesures aplicades des de cada ajuntament. Els municipis han reforçat els serveis socials, especialment per destinar recursos al seguiment a famílies amb dificultats econòmiques i a la gent gran. També s’ha fet una especial atenció a les dones en situació d’amenaça masclista i s’ha col·laborat amb el departament d’Educació per al repartiment de la targeta moneder entre els escolars, i s’ha fet un gran esforç i perquè totes i tots els escolars tinguin subministrament d’internet i dispositius per seguir el curs telemàticament. Des dels ajuntaments també s’han coordinat i donat suport a les xarxes de voluntariat per a l’ajut a la gent gran i la fabricació i distribució de mascaretes. Cinc municipis també han dispensat ajuts directes a famílies amb problemes.
En el terreny econòmic, la major part dels municipis ha dut a terme onze mesures comuns. S’ha ajornat el calendari fiscal o han eximit d’algunes taxes o impostos, tant a particulars com a negocis. En tots els casos s’ha assessorat a comerços, autònoms i petits empresaris per a la tramitació de tot tipus d’ajuts. També s’ha mediat entre propietaris i llogaters per assolir acords per fer més suportable l’aturada econòmica.
 
Suport sanitari
Pel que fa al suport al Departament de Salut, s’han dut a terme cinc tipus de mesures, que han consistit en destinar recursos en la desinfecció dels carrers amb més afluència de persones, de contenidors i, especialment, en la desinfecció de residències de gent gran, on també s’hi ha subministrat material. Tres ajuntaments també han cedit un vehicle municipal al personal del Centre d’Atenció Primària.
Entre les accions destinades a encoratjar la ciutadania més afectada pel confinament, uns quants ajuntaments han dut a terme les felicitacions de la policia local a menors de 12 anys i a majors de 80 a peu de carrer, a banda d’altres accions directes com les felicitacions el dia de sant Jordi, per exemple.
Esquerra Republicana-Acord Municipal té 17 alcaldies del Vallès Oriental (un 42% de la comarca) i participa en tres municipis més com a soci minoritari de l’equip de govern: Sant Celoni, Vilanova del Vallès i Fogars de Montclús.