Vallès Oriental

Notícia

Lamentem l’aposta del govern del Consell Comarcal pel Quart Cinturó amb el suport dels Comuns

Denuncia l’aplicació estricta del Reglament del plenari

Les al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès presentades per l’equip de govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental van ser un dels punts de fricció del darrer plenari de l’ens. El grup d’Esquerra Republicana va posar de manifest que no s’hagi comptat amb el parer de la meitat de les alcaldies de la comarca –les disset d’ERC més les dues independents– ni tampoc amb el consens d’un dels dos grups majoritaris de l’ens, el republicà.
Marc Candela, portaveu comarcal d’ERC, va expressar que el seu grup “no ha pogut contraposar propostes i fer un document que pugui ser aprovat amb un ampli suport pel Consell Comarcal. Com a resultat d’això, el contingut de les al·legacions  és un acord “de la sociovergència” que manté el suport a la construcció del Quart Cinturó, i “ens estranya molt que per primer cop el grup dels Comuns (soci comarcal de PSC-Junts) es manifesti a favor d’afegir una nova carretera al Vallès”. ERC, tal com consta a les al·legacions conjuntes amb la federació comarcal del Vallès Occidental, aposta pel reciclatge i la optimització de les vies existents i per l’ampliació dels traçats i l’oferta ferroviària i de transports col·lectius, amb el resultat d’una bona interconnexió entre les dues comarques que superi la radialitat amb Barcelona.
El grup republicà també denuncia la maniobra de la modificació del Reglament Orgànic del Consell Comarcal (ROCC) pel que fa a les bases de convocatòria per a la plaça de gerent de l’ens. Per a Marc Candela, es tracta d’una “maniobra de dilació més” per “allargar el procés i no convocar la plaça”, a banda que el grup republicà només n’ha sabut per la comissió informativa pertinent: “Com a grup majoritari se’ns hagués pogut comentar amb anterioritat”.

Retard turístic
L’aplicació del Reglament també va marcar un altre punt de conflicte a la sessió, concretament a l’hora d’aprovar els fons del Pla de Turisme per al 2020. Segons els republicans, “no té lògica dedicar ara 40.000 euros a una campanya d’estiu que es tindrà enllestida cap al setembre-octubre. El conseller Enric Gisbert va demanar “més seriositat i diligència”. En aquest punt també va voler intervenir l’alcalde de Bigues i Riells del Fai, Joan Galiano, però es va vetar el torn, contradient el que diu el ROCC en el seu article 126. Tampoc va poder fer el comentari al torn de Precs i Preguntes, en “una estricta interpretació del ROCC”, segons Marc Candela.
Entre els altres temes tractats, el grup republicà va demanar la inclusió del sector de la pagesia a la Taula Avança de promoció econòmica, “atesa la seva gran importància a l’economia del Vallès Oriental”. Esquerra amb la consellera Magalí Miracle de Sant Celoni també va denunciar l’excés de burocratització dels tràmits de Serveis Socials de l’ens: “Amb la covid-19 encara s’ha dificultat més, i això també implica sobrecàrrega de feina a les tècniques i tècnics de serveis socials dels municipis”.
 
Agenda 2030 i els residus
En el debat sobre la Moció per al compliment de l’agenda 2030, el grup Republicà va reclamar una aposta decidida del Consell Comarcal per assolir els objectius en matèria de residus, atès que el Consorci de Residus depèn del mateix Consell i “ja no es va arribar a acomplir l’Agenda 2020 i quedant-nos al 41% de la recollida selectiva del 50 proposat”. Esquerra reclama una aposta per la recollida porta a porta, i en aquest sentit presentarà una moció al proper plenari perquè el Consorci de Residus del Vallès Oriental “deixi de promoure la recollida lateral o posterior dels contenidors i aposti per la recollida porta a porta”, que permet arribar a un 70%-80% de la recollida selectiva i, amb estímuls econòmics, fins al 89%.”, segons Candela.
Assia Cherdal, consellera, del grup republicà, va insistir en l’entrega del Contracte Programa, ja requerida en l’anterior sessió, i la posada en marxa de la partida de polítiques d’igualtat: “Encara no s’està fent res amb la partida assignada”. La resposta va ser que just a la junta anterior al ple es va acordar activar aquesta qüestió.