Vallès Oriental

Notícia

El senador Josep Maria Reniu reclamarà més cobertura a Vallromanes

També es demanarà l’ampliació d’horari de l’oficina de Correus 
Un dels problemes més importants del municipi de Vallromanes és la cobertura de les telecomunicacions, fet que depèn en bona part de les decisions que es prenen a les institucions de l’estat. Així ho van fer constar l’alcalde David Ricart i la regidora Mireia Núñez de Prado al senador Josep Maria Reniu, que dijous 29 de juliol va continuar a Vallromanes la ronda de visites a ajuntaments del Vallès Oriental.
Núñez de Prado  considera que és necessari que es canviïn els criteris per a l’impuls de l’extensió de la xarxa de fibra òptica: “El govern espanyol dona subvencions a les operadores a canvi d’estendre la xarxa al 75% del territori però aquestes només que cobreixin Barcelona i les zones més poblades de l’àrea metropolitana ja ho tenen cobert i la resta de territori queda sense cobrir. Haurien de canviar aquest sistema i propiciar que es cobrís un tant per cent de pobles petits per poder accedir a les subvencions”. Reniu reclamarà aquesta modificació dels criteris per millorar la cobertura de Vallromanes, que on, segons Ricart, “totes les operadores hi tenen instal·lats repetidors però no cobreixen tot el centre urbà per que hi ha un turó que talla el senyal”. Hi ha una altra torre de repetidors en una altra part del municipi per abastar la zona sense cobertura, però les operadores diuen que per 2.600 habitants no els surt a compte. L’ajuntament de Vallromanes ha mantingut reunions amb la major part
d’operadores, fins i tot amb l’administració però ho se n’han en sortit. La falta de
cobertura afecta a la feina de la guàrdia urbana, farmàcia i altres comerços i
restaurants.
La trobada amb el senador també va servir per tractar les mancances del servei de Correus, i reclamar un ampliació de l’horari de l’oficina els dies feiners (ara és de 9 h. a 11h. i l’obertura dels dissabtes, amb el propòsit de donar un millor servei, ja que el municipi ha passat, de 900 habitants el 2000 a 2.672 el 2020. Malgrat aquest nombre, Correus no està obligat a obrir oficina, però l’Ajuntament cedeix un local i correus envia una persona durant dues hores diàries. El repartiment de correu a domicili només es fa al nucli urbà i alguna urbanització al costat del nucli urbà. La resta de zones funcionen amb apartat de correus.
 
Ocupacions organitzades
Respecte l’habitatge, l’ajuntament de Vallromanes té controlades quinze habitatges que són propietat de bancs, no exclusivament de la SAREB. La casa de la vila fa el seguiment i actualització regular dels actius, ja que solen ser objecte d’ocupacions: “Hi ha xarxes organitzades que es dediquen a vendre les claus dels habitatges per ocupar-los”. Són situacions que comporten problemàtiques: aldarulls i atenció continuada de l’àrea de serveis socials. Com en la resta de poblacions, Reniu està mirant d’elaborar un catàleg tan precís com es pugui de les poblacions perquè les cases propietat del banc públic esdevinguin de gestió municipal o de lloguer social.