Vallès Oriental

Notícia

La violència envers les dones

Merche Blanco, secretària de la Dona d'ERC del Vallès Oriental

Article publicat al 9 Nou del Vallès Oriental divendres 23 de novembre del 2018
Malgrat els esperançadors avenços en qüestions crucials com la bretxa salarial per qüestions de gènere, en ple segle XXI el dia contra la violencia de gènere continua sent del tot vigent i necessari. I és així perquè, desgraciadament, ens cal un dia com el 25 de novembre per fer evident que cal lluitar aferrissadament en les diferents formes en què es mostra com el tràfic sexual, el matrimoni infantil, el maltractament psicològic, etc.
Però la violència de gènere és la forma més extrema de discriminació que en els casos més abjectes, i per vergonya de tota la societat, provoca la mort de persones en posició de debilitat i perpetua inexorablement la desigualtat entre dones i homes i que, ara i avui, persisteix a tot el món i com a conseqüència d'actituds patriarcals que es perpetuen. Així, acabar amb aquesta lacra exigeix tot l’esforç i tota la perseverància.
Aquest any s'han produït 22 feminicidis als Països Catalans i és una violència que no fa diferència entre edat, classe social, procedència ni altres estructures socials. No hi ha cap dubte que s'han de dedicar molts més esforços que els actuals en la prevenció de la violència de gènere. L’acció conjunta de tota la ciutadania i de les institucions públiques ha d’anar creixent inexorablement i la denúncia contra la violència de gènere ha de ser un crit eixordador i conjunt. Com en d’altres lluites en què les i els republicans som al front, les victòries s’aconsegueixen aïllant i minoritzant les actituds i conductes que atempten els drets fonamentals.
Encara queda molt camí per recórrer des de la secretaria d’igualtat d’Esquerra reivindiquem una República Feminista que acabi amb la violència de gènere i no només contra les violacions i assasinats, que són els casos més visibles, sinó també amb les violències més quotidianes que poden pasar més desapercebudes.
Invisibilitzar totes les formes de violència és una manera evident de perpetuar-les i, per tant, el dia contra la violència envers les dones ha de ser un crit unànim i potent, que arribi tant a les víctimes com als agressors: la societat no es pot permetre ni la impunitat dels agressors ni la por de les víctimes. Mai més.