Valls

Notícia

Teresa Rull Ferré: "Gestionar directament les llars d'infants municipals afavoreix la cohesió social i la inserció"

Teresa Rull Ferré, davant l'escola bressol Els Tabalets.
Teresa Rull Ferré, davant l'escola bressol Els Tabalets.
Entrevista amb la regidora d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Valls, Teresa Rull Ferré, publicada aquesta setmana a El Vallenc.

Per què és important que l'Ajuntament gestioni directament les llars d'infants?
La gestió directa de les dues escoles bressol municipals, Els Tabalets i Xiquets i Xiquetes,  suposa tenir el govern d’un servei públic i eliminar un tercer element que s’interposa entre l'usuari i l'Administració. L'Ajuntament, amb la gestió directa, assumeix la coresponsabilitat educativa, junt amb les altres administracions públiques. Comporta més transparència, més control ciutadà, més participació.  Fa més fàcil detectar necessitats i respondre amb polítiques de proximitat, adequades a l’entorn.
 
Gestionar les llars directament afavoreix la cohesió social i la inserció mitjançant l’elaboració de programes que responguin a les necessitats canviants de la societat, per a escolaritzar els infants amb risc d’exclusió social i dels col·lectius més vulnerables. Algunes vegades la situació de les famílies no els permet destinar als infants l’atenció requerida. És en aquests casos que l’actuació de la llar d’infants pot ser un espai que permeti actuar afavorint el seu desenvolupament. Per això, calen programes d’intervencions que responguin a les necessitats de cada moment i evitin l’exclusió social des dels primers anys de vida.
 
Permet fer polítiques d’inclusivitat i equitat, i intervenir, sempre que calgui, en aquelles circumstàncies que requereixen l’adaptació i l’atenció individualitzada per atendre infants amb qualsevol tipus de discapacitats. A més a més, l’aprenentatge preescolar inclusiu és un element fonamental per crear actituds i respostes positives dels companys, mestres, famílies, la resta de comunitat i de la societat en general.
 
Un factor determinant que avala la gestió directa és que un contracte amb una empresa, signat en unes condicions, pot ser un impediment per fer canvis quan cal i pot posar en risc un projecte educatiu treballat durant molts anys.
 
L'externalització ha estat difícil?
Des de fa més d’un any treballem per fer realitat el canvi de gestió de les escoles bressol Els Tabalets i Xiquets i Xiquetes. Ens hauria agradat fer-lo efectiu abans, però la crisi sanitària en què estem immersos a causa de la COVID-19 n’ha retardat l’aprovació definitiva.
Ha estat un procés llarg en el qual hem intervingut, a part de les responsables de l'Associació els Tabalets, entitat que fins ara gestionava les escoles bressol municipals, les regidories d'Educació i Política Lingüística, Recursos Humans, Hisenda i Equipaments Municipals. Aquest treball transversal previ per culminar amb la gestió directa de totes dues llars municipals no ha acabat. Podríem dir que ara tot just comença per assegurar el bon funcionament de Tabalets i Xiquets i Xiquetes.
 
Que hi guanyaran les llars d'infants?
Les responsables de les llars municipals han treballat molt des de fa molts anys per preservar un projecte educatiu unitari per a tots dos centres. Amb la gestió directa evitem que les escoles bressol caiguin en mans d’una gran empresa que podria posar en perill aquest projecte pedagògic basat en el descobriment de l’entorn més proper, perquè els xiquets i xiquetes creixen en un marc natural integrat completament en el programa formatiu de les dues llars d’infants.

Al mateix temps, amb la municipalització d’aquestes dues llars d’infants tindrem el control directe d’un servei públic, que des de la Regidoria d’Educació i Política Lingüística tant hem defensat, la qual cosa beneficiarà les famílies perquè un servei públic és sinònim de servei de qualitat, transparència i participació.

Les escoles bressol treballaran en xarxa amb altres àrees de l’Ajuntament per facilitar-los la tasca (un contracte amb una empresa, signat en unes condicions, podria haver estat un impediment per fer canvis quan cal).
 
Per què les llars d'infants vallenques són una referència i un model?
Xiquets i Xiquetes i Tabalets són un referent en l'educació de 0 a 3 anys perquè impliquen l'entorn en el procés de creixement i maduració dels infants. Els nens i nenes experimenten amb tot allò que tenen al seu abast, i aprenen a ser autònoms de ben petits en un espai ple de jocs i coses per descobrir.

Així mateix, les famílies també formen part d'aquest procés, juntament amb les educadores. Nens i adults es relacionen d'una manera natural i senzilla, i tots junts faciliten aquest inici de l'etapa educativa perquè sigui poc traumàtica per als infants i la visquin amb normalitat.

Què passarà amb els treballadors?
Hem assegurat la màxima estabilitat dels equips docents. Els infants, per al seu benestar i desenvolupament, necessiten referents, els canvis d’educadores poden ser perjudicials i poden provocar desconfiança en les famílies. El procés de municipalització, doncs, ha comportat la subrogació, amb les mateixes condicions, de les 16 professionals que treballen a Els Tabalets i Xiquets i Xiquetes. Les persones afectades no podran ser considerades empleades públiques de l’Ajuntament de Valls fins que no es convoquin els respectius processos de selecció en compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat d’accés a la funció pública.

Igualment, l’Ajuntament ha de preveure en un futur la convocatòria dels processos de selecció oportuns per a cobrir les vacants i procedir a la cobertura en propietat per mitjà de la incorporació de les places en l’oferta pública d’ocupació escaient.