Vic

Documents

Moció per a la contractació immediata de personal laboral pels serveis de mediació comunitària i agents cívics de l'ajuntament
Moció presentada el 29/07/2015 amb Vic Per Tots