Vic

Grup Municipal

El Grup Municipal d'ERC-AM a l'Ajuntament de Vic està representat per un equip de 5 regidores i regidors a l'oposició.