Vilafranca del Penedès

Notícia

Esquerra Republicana estén la mà al govern per acordar uns pressupostos ‘transformadors’ per Vilafranca


Replantejar els ajuts a l’escolarització perquè arribin a tots els infants que ho necessitin, mesures d’habitatge i iniciar la transformació de l’antic hospital entre les línies estratègiques dels republicans

Uns pressupostos que comencin la transformació que Vilafranca necessita. Aquesta és l’aposta d’Esquerra Republicana pels pressupostos del 2022 i que han fet arribar al govern municipal. Segons Pere Sàbat, portaveu dels republicans “la proposta del govern és una proposta parcial, posa l'èmfasi en arreglar voreres, que està bé, però no aporta cap transformació d’importància per la ciutat”. Per aquesta raó des d’Esquerra Republicana s’han posat sobre la taula iniciatives concretes per “activar Vilafranca”. Unes propostes centrades per fer front a les conseqüències de la crisi econòmica i social fruit de la pandèmia de la Covid-19 i per altra, aquesta voluntat de marcar les línies de futur de la ciutat.

Prioritat: l’educació
L’educació és una de les prioritats que des d’Esquerra es posa sobre la taula. Pels republicans l’objectiu ha de ser enfortir la comunitat educativa i capgirar la deriva dels últims anys. En aquest sentit fan una defensa d’una gran iniciativa urbanística per transformar els entorns escolars de totes les escoles de la ciutat, una acció que ha d’anar lligada als camins escolars, és a dir, l’accessibilitat, la seguretat i pensar la ciutat en visió dels infants. 

A nivell dels pressupostos els republicans proposen, tal com s’havien compromès, una proposta per replantejar els ajuts a l’escolarització. Tal com explica el regidor Salvador Campamà l’’increment en els ajuts a l’escolarització que ha aplicat el Departament d’Educació “fan necessària la reorientació de la política municipal d’ajuts”. El Departament ha prioritzat els ajuts destinats als centres educatius de màxima complexitat, de manera que cal garantir que les famílies que necessiten ajuts i que no tenen els fills escolaritzats en aquest tipus de centres també accedeixin a partides que garanteixin la igualtat d’oportunitats. 

D’altra banda, als centres de la vila – sigui quin sigui el seu grau de complexitat- s’hi ha detectat àmbits que requereixen una decidida política de suport econòmic per part de l’Ajuntament. Per una banda ERC proposa l’ampliació del Centre Obert i la Casa Petita incrementant el suport de psicòlegs i educadors socials, potenciar el suport al reforç escolar i sobretot en etapes més desateses com el cicle superior de primària i el primer cicle d’ESO, potenciar les extraescolars en aquells centres que no siguin de complexitat i suport a les activitats complementàries dins de l’horari escolar com ara les colònies. I en àmbit més d’oci, garantir uns casals d’estiu inclusius. A més el republicans creuen fonamental dotar als centres de Primària que no siguin de màxima complexitat d’un TIS (Tècnic en Integració Social). Amb aquesta aposta els republicans consideren que el TIS pot liderar les classes de català per a nouvinguts, dinamitzar  les parelles lingüístiques de forma coordinada amb el Consorci de Normalització Lingüística, treballar amb les famílies de seguiment de la comissió social dels centres educatius de primària i secundària, fer acompanyament de les famílies a l'hora de demanar beques de menjador, beques NEE, reforç educatiu al centre escolar fora horari lectiu… Un reforç clau que ha d’enfortir el paper de l’escola per garantir la cohesió social de Vilafranca.

D’altra banda, d’acord amb les direccions dels centres escolars de titularitat pública que aquests posin a disposició, i en els horaris on no es realitzi cap activitat per part d’aquests, l’Ajuntament obrirà els patis d’aquestes escoles per al lleure dels infants de la vila, incloent l’obertura dels centres públics durant els caps de setmana.

Una Vilafranca mirada pels infants
Una de les propostes claus per avançar cap a una ciutat amb visió dels infants i que sigui generadora de benestar, és l’impuls de més i millors parcs infantils. Per Esquerra aquest és un àmbit on Vilafranca té moltes mancances i on cal una transformació profunda. no només per guanyar espais de socialització, de joc i de cohesió per infants i famílies, sinó que des d’Esquerra es considera que és clau per altres activitats, com ara, la dinamització comercial.

Així ERC proposa també construir un nou Skate Park i un Pump Track per a joves. 

Vilafranca verda
En l’àmbit climàtic s’aposta per tirar endavant un eco-espai. Aquests espais serveixen per promoure projectes al voltant de la prevenció, la reducció, el reciclatge de residus, l’economia circular, entre altres temàtiques ambientals. Pels republicans l’espai ideal per ubicar un equipament com aquest seria en una de les naus del Molí d’en Rovira, fet que a més, dinamitzaria aquest barri. 

Vilafranca feminista
En l’àmbit feminista i recollint els acords de les propostes que es van aprovar al mes de novembre, des d’Esquerra tal com destaca la regidora Maria Sardà és un ambiciós pla per acabar amb els punts foscos que hi ha a la ciutat, ja que “no entenem una Vilafranca on només els homes puguin anar sense por pels carrers”. Per fer-ho possible han fet arribar un llistat amb més de 20 punts la govern perquè puguin dur-ho a terme. A més d’aquest punt s’aspota per reforçar l’atenció i la prevenció de les violències masclistes a través del SIAD dotant-los dels recursos econòmics i de personal suficient per tal que les dones víctimes de violència masclista tinguin l’atenció adequada, a més de reforçar les campanyes de sensibilització i prevenció. 

Reimpulsar les prioritats del 2020
Al 2019 Esquerra va arribar a un acord amb el govern pels pressupostos del 2020. Un acord que situava unes prioritats estratègiques pel mandat per millorar els equipaments disponibles de la ciutat. L’antic hospital és estratègic per la ciutat. Per ERC “cada any que passa és un pas més cap a la degradació de l’edifici i és una deixadesa total del govern”. Els republicans tornen a posar aquest punt sobre la taula per acordar un ús per l’equipament i iniciar de forma immediata la seva rehabilitació. 

L’altre gran punt estratègic és la nova biblioteca, un espai que Vilafranca, com a capital de comarca i ciutat de 40.000 habitants, necessita i que segueix desada en un calaix. Per Esquerra formaria part també de l’aposta per dinamitzar el Molí d’en Rovira i les naus actuals. 
Per ERC és clar que “aquestes prioritats les va acordar el govern perquè entenia que eren estratègiques per a la ciutat, unes necessitats que avui segueixen més fortes que mai i que cal tirar endavant”. 

Vilafranca capital del vi
Una de les inversions que el govern finalment sembla que durà a terme serà el viver de cellers, una acció coordinada amb moltes altres administracions com ara l’INCAVI. Els republicans però fan pressió perquè aquesta inversió es faci en un lloc estratègic i definitiu, una pressió davant la possibilitat assumida pel govern que el Viver es realitzés en una nau d’un polígon. El Viver és estratègic per avançar cap a una Vilafranca que exerceixi de capital del vi i que faci d’aquesta capitalitat un motor econòmic a nivell comarcal. L’aposta estratègica d’ERC és fer convergir la necessitat d’aquest equipament amb la potenciació del patrimoni arquitectònic i ubicar-lo en un dels cellers del carrer del Comerç.  

Una Vilafranca per viure-hi
Durant aquest 2021 s’ha intensificat la urgència per dur a terme polítiques d’impuls en habitatge i en el sector comercial. Des d’Esquerra es reclama al govern que no es limiti a “pedaços” sinó que es pensi a mitjà termini. “No es tracta de fer els 100 metres llisos amb una campanya o una acció sola, es tracta de fer una Marató de llarg recorregut per establir un projecte i unes bases que garanteixin una transformació”. En aquest sentit proposen una partida de 500.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges així com un augment de l’acció de l’Ajuntament en la compra d’habitatge via el tanteig i retracte. En àmbit comercial ERC vol una partida per tirar endavant el pla Vilafranca Comerç 2021-2025 que el ple va aprovar aquest maig passat.

Vilafranca participativa
La participació ciutadana i l’empoderament de la gent és una de les prioritats del model de ciutat que proposa Esquerra Republicana. Així tot i que “sabem perfectament que l’actual govern no hi creu” proposen novament que els pressupostos participatius s’implenentin a la ciutat de cara al 2023. Es tracta de fer un pla pilot per implicar la ciutadania en la presa de decisions que haurien de recollir els pressupostos del 2023. 

Finalment des d’ERC també inclouen en la proposta feta arribar al govern la realització de casals d’hivern i de primavera, la col·locació d’una marquesina per la parada de taxis, l’augment de la partida per lluitar contra les plagues de rates i coloms o per exemple augmentar el suport al teixit associatiu de la vila.

Mà estesa per millorar Vilafranca
La proposta republicana l’han fet arribar al govern i esperen resposta, així com una concreció de què es planteja de forma definitiva des del govern. Tal com apunten “a vegades costa saber què pensa el govern o quines prioritats tenen perquè cada regidor diu una cosa diferent, per tant fins que no ens presentin els números definitius desconeixem la lletra total dels pressupostos”.