Vilafranca del Penedès

Notícia

Voluntaris sí, però amb polítiques de drets socials reals

Quim Barberà, representant comissió drets socials

Un any després de l’aparició en les nostres vides de la pandèmia de la covid 19, hem pogut anar comprovant les diferents afectacions que han patit els diferents col·lectius, ja sigui a nivell laboral, econòmic, habitacional, etc.
 
Un dels col·lectius més sensible al confinament imposat pels governs per tal de controlar el risc de contagis és el de la gent gran. Aquest és un dels col·lectius més sensibles, ja que, en moltes ocasions, es tracta de persones d’edat avançada, que viuen soles i que es troben soles i confinades a casa seva sense la possibilitat de relacionar-se amb l’exterior ni tan sols per a poder anar a comprar el pa.
 
Actualment, a Vilafranca, hi ha prop de 800 persones més grans de 80 anys que viuen soles. Durant l’estat d’alarma, de de la Comissió per al benestar de la Gent Gran, depenent del Consell Municipal de Drets Socials, es va endegar una campanya de trucades telefòniques a les persones de més de 80 anys de la vila, amb l’objectiu de fer un acompanyament moral i per a detectar possibles situacions de risc en què es poguessin trobar algunes de les persones grans.
 
L’experiència va ser valorada positivament en general, però algunes de les persones què de forma voluntària van fer les trucades van quedar colpides psicològicament en comprovar l’estat de solitud i de deixadesa d’alguns dels avis i les històries personals que cada una de les persones grans explicaven als voluntaris referents a la pèrdua de familiars o amistats per la covid 19 i el sentiment de por i indefensió que els hi provocava.
 
De cara a les festes del Nadal s’ha optat per repetir l’experiència i l’Oficina del Voluntariat de l’ajuntament va obrir una llista de persones voluntàries les quals s’encarregaran de fer el seguiment telefònic i l’acompanyament a les persones grans. A la llista s’han apuntat unes 100 persones les quals atendran a unes 5-7 persones grans.
 
Des d’ERC sempre hem defensat la participació ciutadana i, per tant, el projecte ens sembla correcte, sempre i quan hi  hagi un bon seguiment per part de l’ajuntament, tot i que considerem que s’evidencia clarament que els recursos humans de l’àrea de serveis socials son del tot insuficients.
 
Un altre aspecte que no queda clar és quin serà el tractament que tindrà la informació relativa als avis, ja sigui respecte a la seva salut com a la seva situació social, econòmica i de solitud. Creiem que l’ajuntament hauria d’explicar quin protocol ha establert respecte d’aquesta informació tan sensible i quins canals seguiran per derivar-la als serveis socials o de salut.
 
D’altra banda, creiem que un ajuntament que en els darrers anys ha tancat els seus exercicis amb superàvit i que no destina part d’aquest superàvit a ampliar la despesa en serveis socials contractant més personal per tal que el seguiment a la gent gran es faci durant tot l’any, no és un ajuntament compromès socialment, i més quan la piràmide d’edat ho prioritza.
 
Des d’ERC demanem la creació d’un Pla Director de la Gent Gran on es reculli una estratègia en recursos, serveis i espais que permetin fer accions de forma continuada i no de forma puntual com es fa en l’actualitat, amb el conseqüent augment de la dotació pressupostària i de recursos humans necessaris.
 
Iniciatives com la que es planteja ara son necessàries però creiem que haurien d’anar de la mà de polítiques a mitjà i llarg termini, acompanyades per voluntaris si cal, però definides prèviament per l’administració.